LISTA OSÓB ZAKWALIFIKOWANYCH DO ZADANIA 4: PODNOSZENIE KOMPETENCJI KADRY DYDAKTYCZNEJ PSW  - SZKOLENIA Z UMIEJĘTNOŚCI DYDAKTYCZNYCH I PREZENTACYJNYCH: SKUTECZNE I UMIEJĘTNE POSŁUGIWANIE SIĘ WŁASNYM GŁOSEM

 

REALIZOWANEGO W RAMACH PROJEKTU: „PSW-UCZELNIA Z PRZYSZŁOŚCIA” NR POWR. 03.05.00-00-Z103/17 

KOBIETY

L.p.

NUMER EWIDENCYJNY

PUNKTY

1.

1/PG/19

13

2.

33/PG/19

8

3.

25/PG/19

13

4.

21/PG/19

13

5.

10/PG/19

8

6.

24/PG/19

8

7.

44/PG/19

8

8.

3/PG/19

13

9.

5/PG/19

8

10.

8/PG/19

8

11.

45/PG/19

8

12.

39/PG/19

13

13.

32/PG/19

8

14.

4/PG/19

8

15.

27/PG/19

8

16.

48/PG/19

8

17.

22/PG/19

8

18.

13/PG/19

13

19.

7/PG/19

13

20.

26/PG/19

8

21.

40/PG/19

8

22.

38/PG/19

8

23.

43/PG/19

8

24.

12/PG/19

13

25.

47/PG/19

13

26.

28/PG/19

13

27.

49/PG/19

8

28.

15/PG/19

8

29.

6/PG/19

8

30.

9/PG/19

8

31.

2/PG/19

8

32.

46PG/19

13

33.

31/PG/19

8

34.

30/PG/19

8

35.

37/PG/19

8

36.

20/PG/19

8

37.

29/PG/19

8

38.

35/PG/19

8

MĘŻCZYŹNI

L.p.

NUMER EWIDENCYJNY

PUNKTY

1.

18/PG/19

8

2.

41/PG/19

13

3.

11/PG/19

8

4.

14/PG/19

8

5.

23/PG/19

8

6.

42PG/19

8

7.

34/PG/19

13

8.

16/PG/19

8

9.

19/PG/19

8

10.

36/PG/19

13

 

czwartek, 19 grudnia 2019 17:09 Poprawiony: czwartek, 19 grudnia 2019 17:21 Wpisany przez Arkadiusz Franczuk