Zajęcia w ramach projektu „PSW - Uczelnia z przyszłością” w dniu 14.11.2019r. z języka angielskiego – gr. III_ poziom A2  z powodu zwolnienia lekarskiego prowadzącej zostają odwołane. 
Termin odrobienia zajęć zostanie ustalony przez prowadzącą w porozumieniu z grupą.

czwartek, 14 listopada 2019 12:59 Wpisany przez Arkadiusz Franczuk