Program praktyk zawodowych - II edycja

Listy studentów na poszczególnych kierunkach zakwalifikowanych po rekrutacji uzupełniającej

(z dnia 2.11.2017r.)

do projektu pozakonkursowego PO WER pt. „Program praktyk zawodowych
w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

lista_rankingowa_PEDAGOGIKA.doc

lista_zakwalifikowanych_PEDAGOGIKA.doc

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

OGŁASZA

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY PRAKTYKANTÓW

do udziału w praktykach zawodowych realizowanych w ramach projektu pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej…

Listy studentów na poszczególnych kierunkach zakwalifikowanych po rekrutacji uzupełniającej

(z dnia 25.09.2017r.)

do projektu pozakonkursowego PO WER pt. „Program praktyk zawodowych
w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

lista_rankingowa_RATOWNICTWO_MEDYCZNE.doc

lista_zakwalifikowanych_RATOWNICTWO_MEDYCZNE.doc

lista_rankingowa_ZARZDZANIE.doc

lista_zakwalifikowanych_ZARZDZANIE.doc

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

OGŁASZA

NABÓR UZUPEŁNIAJĄCY PRAKTYKANTÓW

do udziału w praktykach zawodowych realizowanych w ramach projektu pt. „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej…

logo_do_ogloszen

 Ogłoszenie wyników dotyczących naboru praktykantów  do II edycji projektu "Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych" -II edycja  w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej…

logo_do_ogloszen

Więcej…

Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

OGŁASZA

NABÓR PRAKTYKANTÓW

Do udziału w praktykach zawodowych w ramach projektu pt: „Program Praktyk Zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych" – II edycja, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Więcej…

Lista uczelnianych opiekunów praktyk pilotażowych - II edycja

Utworzona w procesie rekrutacji uczelnianych opiekunów praktyk pilotażowych w ramach projektu pozakonkursowego PO WER pt..: „Program Praktyk Zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych,"-II edycja, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 Lista_uczelnianych_opiekunow_zakwalifikowanych_do_projektu_II_edycja.pdf

 Lista rankingowa uczelnianych opiekunów praktyk pilotażowych - II edycja

w ramach projektu pozakonkursowego PO WER pt:"Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych - II edycja, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. współfinansowanego ze środków Europejskiego Fudduszu Społecznego 

 Ranking_uczelniani_opiekunowie.pdf