Listy studentów na poszczególnych kierunkach zakwalifikowanych po rekrutacji uzupełniającej

(z dnia 25.09.2017r.)

do projektu pozakonkursowego PO WER pt. „Program praktyk zawodowych
w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

 

lista_rankingowa_RATOWNICTWO_MEDYCZNE.doc

lista_zakwalifikowanych_RATOWNICTWO_MEDYCZNE.doc

lista_rankingowa_ZARZDZANIE.doc

lista_zakwalifikowanych_ZARZDZANIE.doc

poniedziałek, 02 października 2017 10:38 Poprawiony: poniedziałek, 02 października 2017 13:08 Wpisany przez Sławomir Stodulski