Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

OGŁASZA

NABÓR PRAKTYKANTÓW

Do udziału w praktykach zawodowych w ramach projektu pt: „Program Praktyk Zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych" – II edycja, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W rekrutacji mogą wziąć udział studentki i studenci Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II W Białej Podlaskiej, spełniający wymagania określone w Regulaminie rekrutacji praktykantów Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej do udziału wprojekcie pt: „Program Praktyk Zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach zawodowych"-
II edycja, realizowanego w ramach projektu pozakonkursowego o charakterze koncepcyjnym,
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER), współfinansowanego
ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego ( Zał. Nr 1)

II EDYCJA

Planowana liczba studentów/studentek objętych projektem  na poszczególnych kierunkach studiów, przedstawia plik poniżej

 Planowana_liczba_studentw-studentek_na_poszczeglnych_kierunkach.pdf

Wniosek rekrutacyjny o udział w projekcie (Zał. Nr 2) należy złożyć w Sekcji Praktyk  Studenckich i Biura Karier pok. 367 R lub przesłać drogą pocztową na adres: Sekcja Praktyk  Studenckich i Biura Karier PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska (z dopiskiem na kopercie Rekrutacja na praktykantów projekt-II edycja)

Termin złożenia wniosków do dnia 24 lipca 2017r do godz.14:00

W przypadku przesłania dokumentów drogą pocztową decyduje stempla pocztowego. Wnioski złożone  po terminie podanym w ogłoszeniu nie będą podlegały rozpatrzeniu.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu: 83 344-99-00 w.279


Załączniki do pobrania:

 Za._Nr_1_Regulamin_rekrutacji_praktykantw.pdf

 Za._Nr_2_Wniosek_studenta_o_udzia_w_projekcie.pdf

 Za._Nr_3_Ankieta_oceny_poziomu_pocztkowego_umiejtnoci_i_kompetencji.pdf

 

logo_do_ogloszen

piątek, 14 lipca 2017 13:35 Poprawiony: piątek, 14 lipca 2017 13:40 Wpisany przez Bernardyna Darecka