Sekcja Praktyk Studenckich i Biura Karier

Konsultant telefoniczny/Call Center

RoWex Group Sp. z o.o. firma zajmująca się sprzedażą węgla poszukuje nieprzeciętnych, otwartych na nowe wyzwania ludzi, którzy będą mieli okazję sprzedaży materiałów opałowych. Jeśli posiadasz wyjątkowe zdolności, cechujesz się nastawieniem na sukces, zapraszamy do współpracy!


Szczegółowe informacje o ofercje:

 Konsultant_telefoniczny_RoWex_sp_zoo.pdf

Monitorowanie karier zawodowych absolwentów Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II  skierowane jest do studentów ostatniego roku studiów oraz absolwentów wszystkich kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, którzy wyrazili zgodę na udział w badaniu.

Celem monitorowania jest pozyskanie informacji na temat sytuacji zawodowej absolwentów ABNS w Białej Podlaskiej.

Każdy student przed obroną pracy dyplomowej zobowiązany jest do wypełnienia deklaracji uczestnictwa w monitorowaniu karier zawodowych absolwentów oraz ankiety studenta ostatniego roku studiów, zawierającej blok pytań dotyczących m.in. oceny jakości zdobytego wykształcenia na studiach, aktywności zawodowej podczas studiów, dudziału w szkoleniach/kursach, organizacji oraz warunków studiowania czy przygotowania do pracy zawodowej. Analizie poddana jest również sytuacja zawodowa absolwentów w okresie do 5 lat od momentu ukończenia studiów.

Zarówno deklaracja zgody jak i ankieta studenta ostatniego roku studiów, dostępne są w Sekcji Praktyk Studenckich i Biura Karier i tam należy je złożyć wraz z kartą obiegową. Absolwent ma prawo cofnąć zgodę na udział w badaniu. Oświadczenie powinno posiadać formę pisemną i zostać złożone w SPSBK.

Kolejnym etapem badań jest ankieta przeprowadzana po roku, trzech i pięciu latach od momentu ukończenia studiów. W ankiecie pojawiają się pytania m.in. o status absolwenta na rynku pracy, związek wyuczonego zawodu z wykonywaną pracą czy sposoby poszukiwania pierwszej pracy. Absolwenci otrzymują ankiety drogą mailową i wypełniają je w systemie zapewniającym anonimowość. Administratorem danych jest wyłącznie ABNS w Białej Podlaskiej.

Wnioski płynące z raportów na poszczególnych kierunkach studiów pozwalają określić jakość i efektywność kształcenia w kontekście powodzenia na rynku pracy. Stanowią rekomendacje mające wpływ na dostosowanie kierunków studiów i programów kształcenia dla potrzeb rynku pracy.

 

Strona 30 z 30

30
następna
ostatnia