Aktualności

Sekcja Praktyk Studenckich i Biura Karier serdecznie zaprasza wszystkich studentów na spotkanie
z przedstawicielami firmy Aplitt Sp z o.o.
Podczas spotkania zostanie przedstawiony profil firmy, informacje o aktualnych ofertach pracy a także:
  • pierwsze dni programisty - jakie umiejętności są najważniejsze, jakich zadań w praktyce można się spodziewać, 
  • najważniejsze umiejętności absolwenta informatyki, które przydadzą się ,by ropocząć pracę, 
  • jak rozwijać praktyczne umiejętności IT we własnym zakresie, by łatwiej wystartować na rynku pracy.

Spotkanie odbędzie się w dniu 23.10.2019 r. w godz. 12.35-13.20 a auli 145 R
Serdecznie zapraszamy!

Więcej…

Sekcja Praktyk Studenckich i Biura Karier informuje, iż od dnia 01.07.2019 r. obowiązuje nowy druk porozumienia w sprawie prowadzenia praktyk.
W związku z powyższym, wszyscy studenci, którzy dotychczas nie dostarczyli porozumień, lub złożyli je z datą wcześniejszą niż wskazana, a nie zostały podpisane, zobowiązani są do do dostarczenia aktualnego druku.

 

Przepraszamy za utrudnienia

Porozumienie do pobrania:
  Porozumienie_w_sprawie_prowadzenia_praktyk_01.07.2019.docx

 

Sekcja Praktyk Studenckich i Biura Karier
zaprasza

29 maja 2019 roku
godz. 11.40
sala 221R
wszystkich zainteresowanych studentów do udziału w grupowych warsztatach prowadzonych przez przedsiębiorcę praktyka
„Jak stworzyć dobrze prosperującą firmę i nie dać się konkurencji"

w ramach projektu
„Sprawne Biuro Karier twoim przewodnikiem po rynku pracy”

W trakcie warsztatów dowiedzą się Państwo:

- jakie błędy powodują, że 90% polskich przedsiębiorstw zostaje zamknięta w ciągu pierwszych dwóch lat działalności, i jak tych błędów się wystrzegać,
- czym jest strategia i jakie ona ma znaczenie dla biznesu. Czyli, krok po kroku, jak zamienić swój biznes w bardziej dochodowy za pomocą prostych narzędzi,
- jak się rozwijać, kiedy wszyscy inni zamykają lub ograniczają działalność (praktyczne ćwiczenia),
- jak zyskać dodatkowy czas na rozwijanie własnej działalności pomimo nawału obowiązków i nie zostać niewolnikiem własnego biznesu.

Uwaga!

Trwa rekrutacja do projektu : " Sprawne Biuro Karier twoim przewodnikiem po rynku pracy "

Zapisy w pok. 151R lub 367R

Zapraszamy!

Więcej…

Zwrot dzienników praktyk po zakończonej praktyce - DIETETYKA

Więcej…

Monitorowanie karier zawodowych absolwentów Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej skierowane jest do studentów ostatniego roku studiów oraz absolwentów wszystkich kierunków studiów I i II stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich, którzy wyrazili zgodę na udział w badaniu.

Każdy student przed obroną pracy dyplomowej zobowiązany jest do wypełnienia deklaracji uczestnictwa w monitoringu karier zawodowych absolwentów oraz ankiety absolwenta PSW, zawierającej blok pytań dotyczących m.in. oceny jakości zdobytego wykształcenia na studiach, organizacji oraz warunków studiowania czy przygotowania do pracy zawodowej. Analizie poddana jest również sytuacja zawodowa absolwentów w okresie do 5 lat od momentu ukończenia studiów.

Zarówno deklaracja zgody jak i ankieta abolwenta PSW, dostępne są w Sekcji Praktyk Studenckich i Biura Karier i tam należy je złożyć wraz z kartą obiegową. Za przeprowadzenie badań oraz tworzenie baz danych z monitoringu odpowiedzialna jest Sekcja Praktyk Studenckich i Biura Karier. Zbierane i przechowywane są wyłącznie te dane, które są niezbędne do monitorowania karier zawodowych absolwentów. Absolwent ma prawo cofnąć zgodę na udział w badaniu. Oświadczenie powinno posiadać formę pisemną i zostać złożone w SPSiBK. W takiej sytuacji pracownik SPSiBK usuwa dane osobowe z bazy absolwentów.

Kolejnym etapem badań jest ankieta przeprowadzana po roku, trzech i pięciu latach od momentu ukończenia studiów. Absolwenci otrzymują ankiety drogą mailową i wypełniają je w systemie zapewniającym anonimowość.

Otrzymywane dane przekazywane są do Senackiej Komisji Jakości Kształcenia, która opracowuje raport z badań. Wnioski płynące z raportu pozwalają ustalić efektywność kształcenia w kontekście powodzenia na rynku pracy. Stanowią rekomendacje mające wpływ na dostosowanie kierunków studiów i programów kształcenia dla potrzeb rynku pracy.