Studenci

 

Zaliczenia praktyk 2017/2018 kierunek ZARZĄDZANIE, praktyka po II sem

Zaliczenia praktyk z roku akademickiego na kierunku Zarządzanie odbędzie się:

04.09.2018r., godz.10:30, s.387r

17.09.2018r.,godz 9:30, s.387R

Na zaliczenia proszę się zgłosić do opiekuna praktyk z uzupełnionym dzienniczkiem , wypełnioną karta weryfikacji efektów kształcenia praktykanta oraz innym dokumentami wymaganymi przez opiekuna praktyk.

Program Praktyk - Fizykoterapia IVsem.pdf

Karta weryfikacji osiąganych efektów kształcenia - Fizykoterapia EK_-_II_rok_-_IV_sem._-_karta_fizykoterapia_100_godz.doc

Program Praktyk - Kinezyterapia IVKinezyterapia.pdf

Karta weryfikacji osiąganych efektów kształcenia - Kinezyterapia EK_-_II_rok_-_sem._4_-_KARTA_OSIAGNIETYCH_EFEKTOW_KSZTACENIA_PRAKTYTKANTA__Praktyka_z_kinezyterapii_100_godz_copy.doc

Więcej…

Program praktyk na kierunku Zdrowie Publiczne

ZP.pdf

Więcej…

Uwaga studenci

Wszelkie informacje nt. pracy dyplomowej można znaleźć na stronie internetowej Uczelni
w zakładce – STUDENT – PRACA DYPLOMOWA – Wydział Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych

http://www.pswbp.pl/index.php/pl/sprawy-studenckie/praca-dyplomowa

Kwestura PSW im. JP II w Białej Podlaskiej przypomina wszystkim studentom o terminowym regulowaniu zobowiązań wobec Uczelni m.in. opłaty za naukę,  warunki, za zakwaterowanie w DOMU STUDENTA itp. Rozliczenia finansowe dostępne są dla każdego studenta w systemie Wirtualna Uczelnia.

Ważne!

Studenci, którzy kończą studia i przystępują do egzaminu dyplomowego  są zobowiązani do wniesienia opłaty  za wydanie dyplomu w kwocie 60,00 PLN.  Opłatę za dyplom należy dokonać na indywidualne konto studenta przydzielone przez  Uczelnię do rozliczeń finansowych. 

Przychodząc z KARTĄ OBIEGOWĄ do kasy Uczelni p. 365 należy okazać potwierdzenie zapłaty za dyplom w sytuacji gdy wpłata studenta nie została jeszcze zaksięgowana i uwidoczniona w systemie Wirualna Uczelnia.

Program praktyk z Ratownictwa Medycznego

RMprogram.pdf

ZESTAWY ZAGADNIEŃ NA EGZAMINY DYPLOMOWE NA STUDIACH I i II STOPNIA KSZTAŁCENIA:

 BN_I_stopien.pdf

 BN_II_stopien.pdf