Studenci

Program praktyk

Kierunek: TURYSTYKA I REKREACJA, studia magisterskie.

 TURYSTYKA_II_STOPIE_2017-2018.pdf

Dokumenty do praktyk do pobrania z ogłoszenia Organizacja praktyk w roku akademickim 2017/2018 (załącznik nr 1 Lista inetencyjny/ skierowanie 1x, zał nr 4 Porozumienie 2x).

http://www.pswbp.pl/index.php/pl/praktyki-programowe/7527-organizacja-praktyk-w-roku-akademickim-20162017 

AKTUALNE TERMINY KONSULTACJI PRACOWNIKÓW ZAKŁADU BEZPIECZEŃSTWO NARODOWE

 KONSULTACJE_copy.pdf

logoSU_BZWBK

Santander Universidades to jeden  z fundamentów  społecznego zaangażowania Banku Zachodniego BZWBK oraz Grupy Santander. Od momentu uruchomienia Santander Universidades w Polsce minęło 6 lat. W ciągu tego czasu nawiązaliśmy współpracę największymi ośrodkami akademickimi w kraju. Strategicznym elementem funkcjonowania jest współpraca z uczelniami wyższymi, w tym wspieranie szkolnictwa wyższego poprzez umiędzynarodowienie, zatrudnianie absolwentów oraz promowania idei przedsiębiorczości jak również stypendia dla studentów i kadry akademickiej. 

Więcej…

 

 ORGANIZACJA PRAKTYK
W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

WAŻNE INFORMACJE DLA STUDENTÓW

Zgodnie z planami studiów stacjonarnych i niestacjonarnych, studentów Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej obowiązują praktyki na poszczególnych kierunkach w wymiarze tygodniowym bądź godzinowym.

Więcej…

UBEZPIECZENIE STUDENTÓW W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018

Więcej…

Program praktyk i karta weryfikacji efektów kształcenia praktykanta na kierunku Gospodarka Przestrzenna

 

Więcej…

UWAGA STUDENCI

Poniżej umieszczone są nowe wzory podań aktualnie obowiązujące studentów
Wydziału Nauk Ekonomicznych i Technicznych

http://www.pswbp.pl/index.php/pl/o-uczelni/pliki-do-pobrania/Formularze-druki-wzory-dokument%C3%B3w/Tok-studi%C3%B3w/Wydzia%C5%82-Nauk-Ekonomicznych-i-Technicznych/