UWAGA!!!

ZMIANY DOTYCZĄCE REALIZACJI PRAKTYK
W ZWIĄZKU Z COVID-19

W związku z ograniczeniem działalności uczelni wyższych, wprowadzonym decyzją MNiSW, realizacja praktyk studenckich zostaje wstrzymana do 10 kwietnia br.

Wszyscy studenci, którzy dopełnili formalności i posiadają podpisane Porozumienie przez Zakład, w którym będą realizować praktykę, mogą przesłać oryginały pocztą tradycyjną na adres uczelni, bądź skany pocztą elektroniczną na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. . Podpisane przez Prorektora ds. kształcenia i studentów dokumenty zostaną odesłane do studenta w możliwie najszybszym czasie.

Informujemy również, że w związku z zaistniałą sytuacją, zostaje wydłużony czas złożenia dokumentów warunkujących rozpoczęcie praktyk. Niemniej jednak nie może być on późniejszy niż rozpoczęcie praktyk.

Wszystkie niezbędne studentowi dokumenty dotyczące praktyk, dostępne są na stronie uczelni, w zakładce Student -> Praktyki:  DOKUMENTY DO POBRANIA.
Przed podpisaniem Porozumienia przez Zakład, student powinien posiadać Skierowanie z uczelni (procedura jw.) oraz Załącznik nr 3 do Regulaminu praktyk, tj. potwierdzenie możliwości realizacji efektów uczenia się, podpisane przez opiekuna praktyk z ramienia Zakładu i uczelni. W związku z ograniczeniem bezpośrednich kontaktów, student zobowiązany jest do uzyskania zgody opiekuna drogą mailową lub telefoniczną, a po zakończonej kwarantannie - do dostarczenia podpisanego oryginału do SPSBK przed rozpoczęciem praktyk.

UWAGA!

  • Treści programowe ujęte w dziennikach praktyk, nie powinny byc rozpisywane w okresie od 12 marca - 10 kwietnia br. 
  • Wszystkie zawarte dotychczas Porozumienia w sprawie realizacji praktyk, wymagające przedłużenia określonego w Porozumieniu terminu realizacji praktyk, wymagają sporządzenia aneksu. Studenci proszeni są o kontakt telefoniczny w tej sprawie.

Dane do kontaktu:
  • +48 83 344 99 54 - Filologia, Filologia angielska, Dietetyka, Ratownictwo Medyczne
  • +48 83 344 99 29 - Pielęgniarstwo, Socjologia
  • +48 83 344 99 32 - Ekonomia, Rolnictwo, podania studentów
  • +48 83 344 99 00, wew. 272 - Fizjoterapia, Mechanika i budowa maszyn
  • +48 83 344 99 00, wew. 279 - Finanse i rachunkowość, Bezpieczeństwo narodowe, Budownictwo, Informatyka, Zarządzanie
  • +48 83 344 99 00, wew. 296 - Pedagogika, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna, Zdrowie publiczne, Turystyka i rekreacja 

środa, 25 marca 2020 14:20 Poprawiony: wtorek, 07 kwietnia 2020 23:19 Wpisany przez Anna Bogusz