dzien-adaptacyjny-2022

Szanowni Studenci I roku Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II,
Uprzejmie informujemy, że zajęcia na Uczelni rozpoczynają się 3 października 2022 r. Dniem Adaptacyjnym

Kierunek

Godzina

Sala

Wydział Nauk o Zdrowiu

Pielęgniarstwo

9.00

216H

Fizjoterapia

9.15

108H

Dietetyka

9.30

205H

Ratownictwo Medyczne

9.45

106H

Turystyka i Rekreacja

10.15

103H

Położnictwo

10.30

108H

Wydział Nauk Społecznych i Humanistycznych

Filologia Angielska

9.00

213

Socjologia

9.15

302

Pedagogika, Pedagogika przedszkolna i wczesnoszkolna

9.30

212

Wydział Nauk Ekonomicznych

Ekonomia

9.00

142R

Zarzadzanie

9.15

141R

Finanse i Rachunkowość

9.30

145R

Bezpieczeństwo Narodowe

9.45

133R

Wydział Nauk Technicznych

Budownictwo

9.00

133R

Rolnictwo

9.15

9EA

Architektura Krajobrazu

9.45

9EA

Informatyka

10.00

142R

Mechanika i Budowa Maszyn

10.15

8EA

H – budynek Hali Sportowej
R – budynek Rektoratu (główny budynek z zegarem)
EA – budynek EKO-AGRO-TECH (obok Domu Studenta)

Sale 212, 213, 302, 307 znajdują się w budynku 102 (budynek naprzeciwko budynku Rektoratu, po stronie Biblioteki Akademickiej)

wtorek, 27 września 2022 13:27 Poprawiony: wtorek, 27 września 2022 14:26 Wpisany przez Elwira Sołoduszkiewicz

Ogólne