#
  • 0

DECYZJA O PRZYZNANIU MIEJSC W DOMU STUDENTA
PSW IM. PAPIEŻA JANA PAWŁA II W BIAŁEJ PODLASKIEJ
 

2/2019 z dnia 28.08.2019 r. 

Decyzja dotyczy wniosków składanych przez kandydatów na studia w PSW do dnia 14.08.2019r.

Na podstawie:

-      art.104 ust.1 Ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018r., poz.1668 );

-      Regulaminu przyznawania miejsc w Domu Studenta Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej

po rozpatrzeniu wniosków kandydatów na studia w PSW złożonych do dnia 14 sierpnia 2019r. Komisja ds. przyznawania miejsc w Domu Studenta PSW w Białej Podlaskiej (Zarządzenie nr 42/2019 Rektora) postanawia:

przyznać miejsce w Domu Studenta PSW w roku akademickim 2019/20 studentom pierwszego roku o następujących numerach dowodów osobistych/paszportów: 

FH011177

P4269522

AZA835939

FG578165

FK965798

CEZ457065

CES248910

FM645475

FC003637

CAN678460

CHI797479

FN825271

656422606

CHZ570987

CEN306080

FN095871

MP3573746

CBH216285

CHD954765

FF528192

KH2499751

DAG983744

FN056898

FU979094

MC2482877

CCC455820

FP810217

FG482918

AB3138991

CEV027165

FP018607

FT999705

FF448805

CAR701698

FT265820

FP655414

AB3199036

DAC723476

FU954094

FP366967

HB2950273

CGZ278152

FV374605

FS711044

CGB802818

CAP994326

FT477776

FL156332

N08720829

CCX582273

FP638621

FH607973

CFM490790

CAF820094

FT218592

FF007394

CBD181750

CHU697766

FJ624709

FT505579

CGW069722

CBJ637017

FH690837

FJ335243

CO1963332

AZP6677311

FT395478

FB945784

UZASADNIENIE

Zgodnie z art. 104 ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce oraz Regulaminem przyznawania miejsc w Domu Studenta Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej pierwszeństwo w przyznaniu miejsca w domu studenta uczelni publicznej przysługuje studentowi tej uczelni, któremu codzienny dojazd do uczelni uniemożliwiłby lub w znacznym stopniu utrudnił studiowanie i który znajduje się w trudnej sytuacji materialnej.

Na podstawie przedłożonych dokumentów Komisja do spraw przyznawania miejsc w Domu Studenta Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej uznała, że kandydaci na studia (studenci I roku) PSW  z w/w numerami dowodów osobistych/paszportów spełniają warunki do przyznania miejsca w Domu Studenta Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej w roku akademickim 2019/2020. 

 

UWAGA! 

Studenci, którzy nie znaleźli się na liście rankingowej,  tylko w uzasadnionych przypadkach, mają możliwość odwołania się od decyzji Komisji do spraw przyznawania miejsc w Domu Studenta PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej w terminie do dnia 07.09.2019 r. składając podanie do Dziekanatu Wydziału p. 266R, 267R lub 268R.  

Studenci zamieszczeni na liście rezerwowej mogą uzyskać miejsce w Domu Studenta w przypadku zwolnienia się miejsc. 

Osoby rezygnujące z przyznanego miejsca w Domu Studenta zobowiązane są do natychmiastowego powiadomienia o tym fakcie Dziekanatu Wydziału lub administrację Domu Studenta. W takim przypadku zwolnione miejsce w Domu Studenta zostanie przyznane kolejnej osobie z listy rezerwowej. 

UWAGA! 

Osoby, które nie dostały się do Domu Studenta mogą zamieszkać w hotelu DELFIN przy Al. Jana Pawła II 11 w Białej Podlaskiej. Uczelnia z myślą o w/w osobach podpisała stosowne porozumienie, aby zapewnić jak największą ilość miejsc noclegowych na warunkach i odpłatnościach zbliżonych do Domu Studenta w kwocie 380zł/m-c/osobę. W hotelu Delfin możemy zakwaterować studentów w 25 pokojach 2 osobowych. Prosimy o potwierdzenie zamieszkania w hotelu DELFIN do administracji Domu Studenta. 

Dom Studenta, ul. Sidorska 105, pok. 135, 21-500 Biała Podlaska,  

kontakt: Bożena Łaska tel. +48 83 344 69 05, e-mail:   Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  

lub  Magda Bandzarewicz tel. +48 83 344 69 29, e-mail:   Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  

piątek, 30 sierpnia 2019 13:42 Poprawiony: piątek, 06 września 2019 10:51 Wpisany przez Marek Kowalczyk