Warsztaty z certyfikowanym coachem 

W dniu 22.10.2020 o godz. 18.00 odbędzie się spotkanie 5 nauczycieli ze szkół biorących udział w działaniach Projektu z certyfikowanym coachem. Warsztaty odbędą się on-line za pośrednictwem aplikacji Microsoft Teams. Sesja będzie poświęcona możliwościom wykorzystywania coachingu w dydaktyce. Uczestnicy na potwierdzenie odbycia szkolenia otrzymają certyfikaty.

 

Warsztaty z zakresu instrumentów finansowych

Warsztaty z zakresu instrumentów finansowych oferowanych przez banki. Warsztaty przeprowadzone zostaną przez doświadczonego ekonomistę. W ramach warsztatów uczniowie w zespołach rozwiązywać będą problemy związane z zarządzaniem finansami osobistymi (w tym m.in. koszty i przepływy finansowe, dochody, parametry bezpieczeństwa, sytuacje kryzysowe, zarządzanie długami, inwestycje).

W warsztatach uczestniczyć będzie pięć 5-osobowych zespołów uczniów reprezentujących szkoły uczestniczące w projekcie.

Wyłoniony przez eksperta zespół najsprawniej realizujący zadania w trakcie warsztatów otrzyma nagrody. Uczestnicy na potwierdzenie odbycia szkolenia otrzymają certyfikaty.

 

W ramach projektu zostaną zorganizowane również dla 5 nauczycieli przedmiotów ekonomicznych spotkania z certyfikowanym coachem. Sesja będzie poświęcona możliwościom wykorzystywania coachingu w dydaktyce (3 godziny zajęć z certyfikowanym coachem). Potwierdzeniem uczestnictwa w szkoleniu będą certyfikaty uczestnictwa. sobota, 08 lutego 2020 12:14 Poprawiony: środa, 14 października 2020 23:26 Wpisany przez Arkadiusz Franczuk