Warsztaty z zakresu instrumentów finansowych oferowanych przez banki. Warsztaty przeprowadzone zostaną przez doświadczonego ekonomistę. W ramach warsztatów uczniowie w zespołach rozwiązywać będą problemy związane z zarządzaniem finansami osobistymi (w tym m.in. koszty i przepływy finansowe, dochody, parametry bezpieczeństwa, sytuacje kryzysowe, zarządzanie długami, inwestycje).

W warsztatach uczestniczyć będzie pięć 5-osobowych zespołów uczniów reprezentujących szkoły uczestniczące w projekcie.

Wyłoniony przez eksperta zespół najsprawniej realizujący zadania w trakcie warsztatów otrzyma nagrody. Potwierdzeniem uczestnictwa w szkoleniu będą certyfikaty uczestnictwa.

 

W ramach projektu zostaną zorganizowane również dla 5 nauczycieli przedmiotów ekonomicznych spotkania z certyfikowanym coachem. Sesja będzie poświęcona możliwościom wykorzystywania coachingu w dydaktyce (3 godziny zajęć z certyfikowanym coachem). Potwierdzeniem uczestnictwa w szkoleniu będą certyfikaty uczestnictwa. sobota, 08 lutego 2020 12:14 Wpisany przez Arkadiusz Franczuk