W ramach projektu przeprowadzona zostanie rozgrywka zespołowa z wykorzystaniem symulatora biznesowego.

Uczestnictwo w symulacji tworzy możliwość nabycia kompleksowej, praktycznej wiedzy i umiejętności z zakresu rozwoju działalności gospodarczej, stymuluje rywalizację i motywuje do osiągnięcia jak najlepszych rezultatów, rozwija umiejętność pracy zespołowej.

Uczestnicy pod nadzorem przeszkolonego koordynatora - instruktora gry symulacyjnej Marketplace (pracownika PSW w Białej Podlaskiej) podejmują decyzje w toku 6-tygodniowej rozgrywki.

W oparciu o potrzeby klientów uczniowie formułują wstępną strategię marketingową i podejmują decyzje dotyczące marki, ceny, reklamy i dystrybucji. Informacje zwrotne od klientów, dane konkurentów i raporty rentowności stanowią wyzwanie dla uczniów, aby dostosować strategię w dynamicznym i wysoce konkurencyjnym środowisku.

W konkursie uczestniczyć będzie dziesięć zespołów uczniów reprezentujących szkoły uczestniczące w projekcie (po dwa zespoły - 2 i 3-osobowe z każdej ze szkół).

Przewidziano nagrody dla najlepszego zespołu. Podstawą przyznania nagród będą wyniki zespołów uzyskane w trakcie czasu trwania symulacji. Na podstawie wyników instruktor gry symulacyjnej Marketplace wytypuje zwycięski zespół. sobota, 08 lutego 2020 12:16 Wpisany przez Arkadiusz Franczuk