Zorganizowanie indywidualnych, 2-godzinnych spotkań uczniów z doradcami zawodowymi na terenie szkół uczestniczących w projekcie.

Celem spotkań będzie określenie predyspozycji zawodowych i pomoc w budowaniu ścieżki rozwoju zawodowego. W ramach spotkań zostanie przeprowadzony test kariery, określone zostaną preferencje zawodowe oraz przybliżona zostanie wiedza o zawodach zgodnych z ujawnionymi preferencjami zawodowymi. Spotkanie zakończy podsumowanie i ustosunkowanie się doradcy do pytań i wątpliwości zgłaszanych przez uczniów. W działaniach zostanie wykorzystane specjalistyczne oprogramowanie. Działania przeprowadzą licencjonowani, doświadczeni doradcy zawodowi.

Potwierdzeniem uczestnictwa w szkoleniu będą certyfikaty uczestnictwa.

W działaniach z zakresu doradztwa zawodowego uczestniczyć będzie 25 uczniów – tworzących pięć 5-osobowych zespołów reprezentujących szkoły uczestniczące w projekcie. Przewidziano udział każdego z 25 uczniów w 2-godzinnym spotkaniu z doradcą zawodowym. Łącznie zrealizowanych zostanie 50 godzin spotkań doradców z uczniami.

W ramach projektu zostaną zorganizowane również 1-godzinne spotkania z nauczycielami uczestniczącymi w projekcie poświęconych pracy z uczniem nad rozwojem zawodowym.

W działaniach z zakresu doradztwa zawodowego uczestniczyć będzie 5 nauczycieli sprawujących opiekę nad zespołami uczniowskimi uczestniczącymi w projekcie. W ramach spotkań z doradcą nauczyciele otrzymają komplet materiałów z zakresu poradnictwa zawodowego. Obejmą one scenariusze kilkudziesięciu zajęć z zakresu takiej tematyki, jak: poznawanie siebie, rynek pracy, uczenie się, rozwój kompetencji kluczowych. Materiały stanowić będą kompletny zestaw pomocy przygotowanych do prowadzenia zajęć z poradnictwa zawodowego, dostarczanych na CD, zawierających cel zajęć, opis ich przebiegu, załączniki potrzebne do ich przeprowadzenia, prezentacje do wyświetlenia. Uczestnicy na potwierdzenie odbycia szkolenia otrzymają certyfikaty. sobota, 08 lutego 2020 12:15 Wpisany przez Arkadiusz Franczuk