fiz2015

Wydział Nauk o Zdrowiu
i Nauk Społecznych

KIERUNEK
FIZJOTERAPIA
studia stacjonarne
jednolite magisterskie (5-letnie) 
 
 
 

info1

Charakterystyka kierunku

FIZJOTERAPIA to kierunek medyczny związany z ochroną zdrowia oraz przywracaniem utraconej sprawności fizycznej chorego. Celem fizjoterapii jest usunięcie dolegliwości towarzyszących procesom chorobowym oraz zapobieganie nawrotom i postępowi choroby. Poprzez zabiegi uzyskuje się zwalczanie bólu i stanów zapalnych, usprawnianie czynności poszczególnych narządów, szczególnie narządu ruchu oraz poprawę ogólnej wydolności i sprawności organizmu.

Absolwent kierunku Fizjoterapia powinien posiadać wiedzę i umiejętności niezbędne do kształtowania, podtrzymywania i przywracania sprawności i wydolności osób w różnym wieku; nienagannego wykonywania wszelkich zabiegów fizjoterapeutycznych; dostosowywania swych działań do nadrzędnych celów rehabilitacji w ramach funkcjonowania zespołów medyczno-rehabilitacyjnych (w tym planowania modelu rehabilitacji) oraz kontrolowania efektywności procesów fizjoterapii.

Na kierunku Fizjoterapia studenci zdobywają wiedzę w zakresie metod leczniczych, m.in. takich jak balneoterapia, klimatoterapia, hydroterapia, kinezyterapia, ergoterapia, fizykoterapia, masaż i terapia manualna. Absolwenci 5-letnich jednolitych studiów magisterskich przygotowani będą merytorycznie i praktycznie do wykonywania zawodu fizjoterapeuty, który jest samodzielnym zawodem medycznym. Uzyskają uprawnienia zawodowe - zgodnie z wymaganiami obowiązującymi w ochronie zdrowia - do wykonywania zabiegów wykorzystujących czynniki naturalne (fizykalne) w profilaktyce oraz w celach leczniczych i rehabilitacyjnych.

Kwalifikacje zdobyte w wyniku ukończenia jednolitych 5-letnich studiów wyższych w zakresie fizjoterapii umożliwiają podjęcie pracy zarówno w publicznych jak i niepublicznych placówkach służby zdrowia, takich jak:

- szpitale o różnym profilu,
- specjalistyczne przychodnie,
- gabinety rehabilitacyjne,
- zakłady przyrodolecznicze,
- sanatoria,
- gabinety odnowy biologicznej,
- sklepy specjalistycznego zaopatrzenia ortopedycznego,
- firmy farmaceutyczne,
- ośrodki sportowo-rekreacyjne,
- ośrodki dla osób niepełnosprawnych fizycznie,
- specjalistyczne placówki zajmujące się opieką nad osobami niepełnosprawnymi umysłowo,
- szkolnictwo wyższe i medyczne studia zawodowe (po uzyskaniu uprawnień pedagogicznych).


DOKUMENTY NALEŻY SKŁADAĆ

 w przezroczystej „koszulce" do Dziekanatu Wydziału Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych, p. 268R.

INTERNETOWA REJESTRACJA KANDYDATÓW 
na studia stacjonarne
od kwietnia r.
http://irk.pswbp.pl/

O szczegółach informujemy
na stronie: http://rekrutacja.pswbp.pl/
tel. 083 344 99 30
e-mail: rekrutacja(at)pswbp.pl
poniedziałek, 08 kwietnia 2013 08:45 Poprawiony: poniedziałek, 10 czerwca 2019 13:26 Wpisany przez Marek Kowalczyk