Zakład Informatyki

# Nazwa Pozycja Telefon
1 Tomaszewski Robert, dr inż. Kierownik Zakładu Informatyki +48 83 345 62 58
2 Adamczyk Jerzy, doc. dr Nauczyciel akademicki +48 83 345 62 58
3 Chodyka Marta, dr inż. Nauczyciel akademicki +48 83 344 99 08
4 Golovko Vladimir, prof. dr hab. Nauczyciel akademicki +48 83 345 62 56
5 Grudniewski Tomasz, doc. dr Nauczyciel akademicki +48 83 344 99 07
6 Hawryluk Maciej, mgr inż. Nauczyciel akademicki +48 83 345 62 55
7 Klimek Marcin, dr inż. Nauczyciel akademicki +48 83 345 62 55
8 Konieczna Magda, mgr Nauczyciel akademicki +48 83 345 62 55
9 Lichograj Piotr, mgr inż. Nauczyciel akademicki +48 83 345 62 11
10 Lichograj Roman, mgr inż. Nauczyciel akademicki +48 83 345 62 11
11 Lubańska Zofia, mgr inż. Nauczyciel akademicki +48 83 345 62 56
12 Popko Artur, dr hab. inż. Nauczyciel akademicki +48 83 345 62 56
13 Sankowski Krzysztof, mgr Nauczyciel akademicki +48 83 345 62 55
14 Szepeluk Adam, dr Nauczyciel akademicki +48 83 345 62 56
15 Smołka Jakub, dr inż. Nauczyciel akademicki +48 83 345 62 56
16 Szostak Piotr, mgr inż. Nauczyciel akademicki +48 83 345 62 04
17 Szprychel Piotr, mgr inż. Nauczyciel akademicki +48 83 345 62 11
18 Waniurski Józef, prof. dr hab. Nauczyciel akademicki +48 83 345 62 58
19 Wetoszka Jarosław, mgr inż. Nauczyciel akademicki +48 83 345 62 11