Zakład Budownictwa

# Nazwa Pozycja Telefon
1 Szczygielska Elżbieta, dr Kierownik Zakładu Budownictwa +48 83 344 99 00 w. 292
2 Fic Stanisław, prof. nadzw. dr hab. inż. Nauczyciel akademicki +48 83 344 99 65
3 Misiejuk Andrzej, dr Nauczyciel akademicki +48 83
4 Nikitsin Vadzim, prof. dr hab. inż. Nauczyciel akademicki +48 83
5 Jarosz-Hadam Monika, mgr inż. Nauczyciel akademicki +48 83
6 Hrytsuk Mikhail, prof. dr hab. inż. Nauczyciel akademicki +48 83
7 Barnat-Hunek Danuta Grażyna, dr inż. Nauczyciel akademicki +48 83
8 Zegardło Bartosz, dr inż. Nauczyciel akademicki +48 83 344 99 08