Administracja

# Nazwa Pozycja Telefon
1 Żelisko Iwona Sekretariat Rektora +48 83 344 99 00 w. 219
2 Piesta Katarzyna Kancelaria +48 83 344 99 00 w. 228
3 Grochowiec Jowita Dyrektor Gabinetu Rektora / Rzecznik prasowy +48 83 344 99 17
4 Derlukiewicz Aleksandra Sekretariat Prorektora ds. międzynarodowych +48 83 344 99 07
5 Duluk Justyna Sekretariat Prorektora ds. kształcenia i studentów +48 83 344 99 00 w. 261
6 Nowakowski Grzegorz Sekretariat Prorektora ds. nauki +48 83 344 99 44
7 Pękała Agnieszka Sekretariat Wydziału Nauk Społecznych i Humanistycznych +48 83 344 99 67
8 Myć Dorota Sekretariat Wydziału Nauk o Zdrowiu +48 83 344 99 16
9 Parafiniuk Małgorzata Sekretariat Wydziału Nauk Ekonomicznych +48 83 344 99 64
10 Melaniuk Ewelina Sekretariat Wydziału Nauk Technicznych +48 83 344 99 08
11 Derlukiewicz Aleksandra Redaktor naczelna Biuletynu Informacji Publicznej (BIP) +48 83 344 99 07
12 Filipiuk Mariola Sekcja Nauki +48 83 344 99 00 w. 250
13 Kozłowski Leszek, mgr inż. Zastępca Kanclerza ds. technicznych +48 83 344 99 43
14 Pawłowicz Emilia Sekretariat ZD, ZP, ZRM +48 83 344 99 18
15 Rzeczkowska Renata Sekretariat ZF, ZTR, SWF +48 83 344 99 02
16 Adamowicz-Łogwińska Izabela Sekcja Promocji i Rekrutacji - koordynator +48 83 344 99 00 w. 231
17 Nowak Ewelina Sekcja Promocji i Rekrutacji +48 83 344 99 00 w. 222
18 Maciejuk Magdalena Sekcja Promocji i Rekrutacji / Welcome Centre +48 83 344 99 44
19 Sołoduszkiewicz Elwira Sekcja Promocji i Rekrutacji +48 83 344 99 00 w. 222
20 Cyburt Agnieszka Audytor +48 83 344 99 00 w. 230
21 Skibiński Andrzej Audytor +48 83 344 99 00 w. 230
22 Prokopiuk Halina Archiwum +48 83 344 99 00 w. 216
23 Wyrzykowska Anna Archiwum +48 83 344 99 00 w. 216
24 Dziołak Marzena Biblioteka Akademicka - Dyrektor +48 83 344 99 22
25 Cyran Katarzyna Biblioteka Akademicka - Sekcja gromadzenia i opracowania +48 83 344 99 75
26 Borkowicz Cezary Biblioteka Akademicka - Sekcja gromadzenia i opracowania +48 83 344 99 75
27 Borkowicz Sylwia Biblioteka Akademicka - Sekcja Bibliometrii +48 83 344 99 00 w 275
28 Gościk Monika Biblioteka Akademicka - Sekcja Informacji Naukowej +48 83 344 99 00 w. 241
29 Mączka Dorota Biblioteka Akademicka - STREFA B +48 83 344 99 23
30 Wągrodzka Małgorzata Biblioteka Akademicka - STREFA A, Wypożyczalnia +48 83 344 99 24
31 Dmitruk Daniel Biblioteka Akademicka - STREFA A, Wypożyczalnia +48 83 344 99 24
32 Lichograj Katarzyna Biblioteka Akademicka - STREFA B +48 83 344 99 23
33 Piesta Wojciech Biblioteka Akademicka - STREFA B +48 83 344 99 23
34 Droździuk Katarzyna Biblioteka Akademicka - STREFA C +48 83 344 99 00 w. 269
35 Harasimiuk Marlena Biblioteka Akademicka - Magazyn biblioteczny +48 83 344 99 00 w. 268
36 Marchlewska Barbara Biblioteka Akademicka - Magazyn biblioteczny +48 83 344 99 00 w. 268
37 Ropiak Mieczysław Inspektor ds. BHP i ochrony ppoż. +48 83 344 99 00 w. 260
38 Kwaśniewski Andrzej Sekcja Utrzymania Obiektów - koordynator +48 83 344 99 00 w. 223
39 Bijata Izabela Dział Inwestycji i utrzymania +48 83 344 99 00 w. 249
40 Laszuk Marzena Dział Inwestycji i utrzymania +48 83 344 99 00 w. 220
41 Stefanowicz Marcin Dział Teleinformatyczny - Kierownik +48 83 344 99 55
42 Muszyński Mariusz Dział Teleinformatyczny +48 83 344 99 00 w. 215
43 Parafiniuk Rafał Dział Teleinformatyczny +48 83 344 99 66
44 Franczuk Arkadiusz Dział Teleinformatyczny +48 83 344 99 56
45 Kowalczyk Marek Dział Teleinformatyczny +48 83 344 99 58
46 Szmydki Piotr Dział Teleinformatyczny +48 83 344 99 57
47 Sroka Jan Kancelaria dokumentów zastrzeżonych, spraw obronnych i ochrony danych osobowych, Inspektor Ochrony Danych (IOD) +48 83 344 99 82
48 Antonowicz Iwona Kwestor +48 83 344 99 35
49 Woszkiel Bożena Kwestura +48 83 344 99 37
50 Wojtuszkiewicz Agata Kwestura +48 83 344 99 45
51 Tymińska Anna Kwestura +48 83 344 99 00 w. 277
52 Szymczuk Piotr Kwestura +48 83 344 99 00 w. 288
53 Paszkowski Andrzej Kwestura +48 83 344 99 47
54 Hodyniuk Monika Kwestura +48 83 344 99 79
55 Kędziora Joanna Kwestura - Kasa +48 83 344 99 36
56 Kociubińska Teresa Sekcja Kadr - koordynator +48 83 344 99 74
57 Myć Ewa Sekcja Kadr +48 83 344 99 00 w. 233
58 Adamowicz Mieczysław, prof. dr hab. Wydawnictwo - Dyrektor +48 83 344 99 06
59 Rynkiewicz Paulina Wydawnictwo +48 83 344 99 72
60 Filipiuk-Nowakowska Agnieszka Wydawnictwo +48 83 344 99 63
61 Maksymiuk Anna Wydawnictwo +48 83 344 99 00 w. 273
62 Mikołajczuk Małgorzata Wydawnictwo +48 83 344 99 00 w. 271
63 Wróblewska Dorota Sekcja Planowania - koordynator +48 83 344 99 00 w. 234
64 Guźdź Alicja Sekcja Planowania +48 83 344 99 00 w. 226
65 Kudła Katarzyna Sekcja Planowania +48 83 344 99 00 w. 262
66 Bogusz Anna Sekcja Praktyk Studenckich i Biura Karier - Koordynator +48 83 344 99 54
67 Chmielewska Alicja Sekcja Praktyk Studenckich i Biura Karier +48 83 344 99 29
68 Darecka-Władzimiruk Bernardyna Sekcja Praktyk Studenckich i Biura Karier +48 83 344 99 00 w. 279
69 Krawczak Barbara Sekcja Praktyk Studenckich i Biura Karier +48 83 344 99 00 w. 290
70 Gołoś Katarzyna Sekcja Praktyk Studenckich i Biura Karier +48 83 344 99 00 w. 296
71 Siedlecka Anna Sekcja Praktyk Studenckich i Biura Karier +48 83 344 99 00 w. 272
72 Siedlecki Jarosław Sekcja Praktyk Studenckich i Biura Karier +48 83 344 99 00 w. 272
73 Karwacka Renata Sekcja Projektów i Funduszy Europejskich - Koordynator +48 83 344 99 42
74 Kaliszuk Agnieszka Sekcja Projektów i Funduszy Europejskich / Koordynator Erasmus +48 83 344 99 00 w. 247
75 Stodulski Sławomir Sekcja Projektów i Funduszy Europejskich +48 83 344 99 00 w. 270
76 Karwacka Dorota Akademickie Centrum Edukacji Ustawicznej - koordynator +48 83 344 99 34
77 Borodijuk Andrzej Akademickie Centrum Edukacji Ustawicznej +48 83 344 99 60
78 Arciszewska Edyta Akademickie Centrum Edukacji Ustawicznej +48 83 344 99 53
79 Łojewska-Tarasiuk Małgorzta Akademickie Centrum Edukacji Ustawicznej +48 83 344 99 62
80 Olczuk Rafał Sekcja Zamówień Publicznych - koordynator +48 83 344 99 87
81 Kalinowska Magda Sekcja Zamówień Publicznych +48 83 344 99 86
82 Bandzarewicz Magda Sekcja Zamówień Publicznych +48 83 344 99 00 w. 203
83 Kubiński Maciej Sekcja Zamówień Publicznych +48 83 344 99 46
84 Laszuk Roman Portiernia / Recepcja - Dom Studenta +48 83 344 68 00
85 Czekaj Janusz Portiernia / Recepcja - Hala sportowa +48 83 344 69 20
86 Mitura Lidosław Portiernia / Recepcja - Sidorska 95/97 +48 83 344 99 89
87 Smoluch Jan Portiernia / Recepcja - Sidorska 102 +48 83 344 99 01
88 Zaremba Elżbieta Akademickie Liceum Ogólnokształcące - Dyrektor +48 83 344 99 39