Administracja

# Nazwa Pozycja Telefon
1 Melaniuk Ewelina Sekretariat Rektora +48 83 344 99 00 w. 219
2 Piesta Katarzyna Kancelaria +48 83 344 99 00 w. 228
3 Grochowiec Jowita Dyrektor Gabinetu Rektora / Rzecznik prasowy +48 83 344 99 17
4 Derlukiewicz Aleksandra Sekretariat Dyrektora Gabinetu Rektora +48 83 344 99 00 w. 250
5 Myć Dorota Sekretariat Prorektora ds. studenckich +48 83 344 99 44
6 Żelisko Iwona Sekretariat Wydziału Nauk Ekonomicznych i Technicznych +48 83 344 99 07
7 Korneluk Katarzyna Sekretariat Katedry Ekonomii i Zarządzania +48 83 344 99 05
8 Parafiniuk Małgorzata Sekretariat Katedry Ekonomii i Zarządzania +48 83 344 99 64
9 Maryniuk Anna Sekretariat Katedry Nauk Technicznych +48 83 344 99 08
10 Filipiuk Mariola Sekretariat Wydziału Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych +48 83 344 99 16
11 Pękała Agnieszka Sekretariat Katedry Nauk Humanistycznych i Społeczncyh +48 83 344 99 11
12 Pawłowicz Emilia Sekretariat Katedry Zdrowia +48 83 344 99 18
13 Rzeczkowska Renata Sekretariat Katedry Kultury Fizycznej i Fizjoterapii +48 83 344 99 02
14 Adamowicz-Łogwińska Izabela Sekcja Promocji i Rekrutacji - koordynator +48 83 344 99 00 w. 231
15 Kukawska Ewelina Sekcja Promocji i Rekrutacji +48 83 344 99 00 w. 222
16 Sołoduszkiewicz Elwira Sekcja Promocji i Rekrutacji +48 83 344 99 00 w. 222
17 Szynkowska Zofia Audytor wewnętrzny +48 83 344 99 00 w. 297
18 Dziołak Marzena Biblioteka Akademicka - Dyrektor +48 83 344 99 22
19 Cyran Katarzyna Biblioteka Akademicka - Sekcja gromadzenia i opracowania +48 83 344 99 75
20 Borkowicz Cezary Biblioteka Akademicka - Sekcja gromadzenia i opracowania +48 83 344 99 75
21 Borkowicz Sylwia Biblioteka Akademicka - Sekcja Bibliometrii +48 83 344 99 00 w 275
22 Gościk Monika Biblioteka Akademicka - Sekcja Informacji Naukowej +48 83 344 99 00 w. 241
23 Mączka Dorota Biblioteka Akademicka - STREFA B +48 83 344 99 23
24 Wągrodzka Małgorzata Biblioteka Akademicka - STREFA A, Wypożyczalnia +48 83 344 99 24
25 Dmitruk Daniel Biblioteka Akademicka - STREFA A, Wypożyczalnia +48 83 344 99 24
26 Lichograj Katarzyna Biblioteka Akademicka - STREFA B +48 83 344 99 23
27 Piesta Wojciech Biblioteka Akademicka - STREFA B +48 83 344 99 23
28 Droździuk Katarzyna Biblioteka Akademicka - STREFA C +48 83 344 99 00 w. 269
29 Harasimiuk Marlena Biblioteka Akademicka - Magazyn biblioteczny +48 83 344 99 00 w. 268
30 Marchlewska Barbara Biblioteka Akademicka - Magazyn biblioteczny +48 83 344 99 00 w. 268
31 Ropiak Mieczysław Inspektor ds. BHP i ochrony ppoż. +48 83 344 69 24
32 Kozłowski Leszek Dział Inwestycyjno - Gospodarczy - kierownik +48 83 344 99 43
33 Kwaśniewski Andrzej Sekcja Utrzymania Obiektów - koordynator +48 83 344 99 00 w. 223
34 Mitura Lidosław Sekcja Gospodarcza i Zaopatrzenia - Koordynator +48 83 344 99 00 w. 230
35 Laszuk Marzena Sekcja Gospodarcza i Zaopatrzenia +48 83 344 99 00 w. 220
36 Stefanowicz Marcin Dział Teleinformatyczny - Kierownik +48 83 344 99 55
37 Gołoś Beata Dział Teleinformatyczny - Telecentrum +48 83 344 99 00 w. 215
38 Franczuk Arkadiusz Dział Teleinformatyczny +48 83 344 99 56
39 Kowalczyk Marek Dział Teleinformatyczny +48 83 344 99 58
40 Szmydki Piotr Dział Teleinformatyczny +48 83 344 99 57
41 Sroka Jan Kancelaria dokumentów zastrzeżonych, spraw obronnych i ochrony danych osobowych +48 83 344 99 82
42 Antonowicz Iwona Kwestor +48 83 344 99 35
43 Woszkiel Bożena Kwestura +48 83 344 99 37
44 Wojtuszkiewicz Agata Kwestura +48 83 344 99 45
45 Tymińska Anna Kwestura +48 83 344 99 00 w. 277
46 Szymczuk Piotr Kwestura +48 83 344 99 00 w. 288
47 Paszkowski Andrzej Kwestura +48 83 344 99 47
48 Hodyniuk Monika Kwestura +48 83 344 99 79
49 Kędziora Joanna Kwestura - Kasa +48 83 344 99 36
50 Kociubińska Teresa Sekcja Kadr - koordynator +48 83 344 99 00 w. 213
51 Myć Ewa Sekcja Kadr +48 83 344 99 00 w. 233
52 Rynkiewicz Paulina Sekcja Nauki i Wydawnictw - koordynator +48 83 344 99 00 w. 271
53 Filipiuk Agnieszka Sekcja Nauki i Wydawnictw +48 83 344 99 63
54 Wróblewska Dorota Sekcja Planowania - koordynator +48 83 344 99 00 w. 234
55 Rafałko Ewa Sekcja Planowania +48 83 344 99 00 w. 226
56 Chmielewska Alicja Sekcja Praktyk Studenckich i Biura Karier - Koordynator +48 83 344 99 29
57 Anna Siedlecka Sekcja Praktyk Studenckich i Biura Karier +48 83 344 99 54
58 Darecka-Władzimiruk Bernardyna Sekcja Praktyk Studenckich i Biura Karier +48 83 344 99 00 w. 279
59 Kunicka Izabela Sekcja Praktyk Studenckich i Biura Karier +48 83 344 99 00 w. 272
60 Bogusz Anna Sekcja Praktyk Studenckich i Biura Karier +48 83 344 99 54
61 Karwacka Renata Sekcja Projektów i Funduszy Europejskich - Koordynator +48 83 344 99 42
62 Niewińska Justyna Sekcja Projektów i Funduszy Europejskich +48 83 344 99 00 w. 225
63 Kaliszuk Agnieszka Sekcja Projektów i Funduszy Europejskich / Koordynator Erasmus +48 83 344 99 00 w. 247
64 Stodulski Sławomir Sekcja Projektów i Funduszy Europejskich +48 83 344 99 00 w. 270
65 Gołoś Katarzyna Akademickie Centrum Edukacji Ustawicznej +48 83 344 99 81
66 Borodijuk Andrzej Akademickie Centrum Edukacji Ustawicznej +48 83 344 99 60
67 Arciszewska Edyta Akademickie Centrum Edukacji Ustawicznej - koordynator +48 83 344 99 53
68 Olczuk Rafał Sekcja Zamówień Publicznych - koordynator +48 83 344 99 87
69 Kalinowska Magda Sekcja Zamówień Publicznych +48 83 344 99 86
70 Laszuk Roman Portiernia / Recepcja - Dom Studenta +48 83 344 68 00
71 Czekaj Janusz Portiernia / Recepcja - Hala sportowa +48 83 344 69 20
72 Kieruczenko Urszula Portiernia / Recepcja - Sidorska 95/97 +48 83 344 99 89
73 Smoluch Jan Portiernia / Recepcja - Sidorska 102 +48 83 344 99 01
74 Zaremba Elżbieta Akademickie Liceum Ogólnokształcące - Dyrektor +48 83 344 99 39