Administracja

# Nazwa Pozycja Telefon
1 Żelisko Iwona Sekretariat Rektora +48 83 344 99 00 w. 219
2 Piesta Katarzyna Kancelaria +48 83 344 99 00 w. 228
3 Grochowiec Jowita Dyrektor Gabinetu Rektora / Rzecznik prasowy +48 83 344 99 17
4 Derlukiewicz Aleksandra Sekretariat Prorektora ds. międzynarodowych +48 83 344 99 07
5 Korneluk Katarzyna Sekretariat ZE, ZZ, ZFR, ZBN +48 83 344 99 05
6 Parafiniuk Małgorzata Sekretariat Wydziału Nauk Ekonomicznych +48 83 344 99 64
7 Derlukiewicz Aleksandra Sekretariat Prorektora ds. międzynarodowych +48 83 344 99 07
8 Maryniuk Anna Sekretariat ZI, ZMBM, ZB, ZR +48 83 344 99 08
9 Filipiuk Mariola Sekcja Nauki +48 83 344 99 00 w. 250
10 Pękała Agnieszka Sekretariat Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu oraz Wydziału Nauk Humanistycznych i Społecznych +48 83 344 99 16
11 Pawłowicz Emilia Sekretariat ZD, ZP, ZRM +48 83 344 99 18
12 Rzeczkowska Renata Sekretariat ZF, ZTR, SWF +48 83 344 99 02
13 Adamowicz-Łogwińska Izabela Sekcja Promocji i Rekrutacji - koordynator +48 83 344 99 00 w. 231
14 Kukawska Ewelina Sekcja Promocji i Rekrutacji +48 83 344 99 00 w. 222
15 Maciejuk Magdalena Sekcja Promocji i Rekrutacji +48 83 344 99 44
16 Sołoduszkiewicz Elwira Sekcja Promocji i Rekrutacji +48 83 344 99 00 w. 222
17 Nowakowski Grzegorz Sekretariat Prorektora ds. nauki +48 83 344 99 44
18 Prokopiuk Halina Archiwum +48 83 344 99 00 w. 216
19 Wyrzykowska Anna Archiwum +48 83 344 99 00 w. 216
20 Dziołak Marzena Biblioteka Akademicka - Dyrektor +48 83 344 99 22
21 Cyran Katarzyna Biblioteka Akademicka - Sekcja gromadzenia i opracowania +48 83 344 99 75
22 Borkowicz Cezary Biblioteka Akademicka - Sekcja gromadzenia i opracowania +48 83 344 99 75
23 Borkowicz Sylwia Biblioteka Akademicka - Sekcja Bibliometrii +48 83 344 99 00 w 275
24 Gościk Monika Biblioteka Akademicka - Sekcja Informacji Naukowej +48 83 344 99 00 w. 241
25 Mączka Dorota Biblioteka Akademicka - STREFA B +48 83 344 99 23
26 Wągrodzka Małgorzata Biblioteka Akademicka - STREFA A, Wypożyczalnia +48 83 344 99 24
27 Dmitruk Daniel Biblioteka Akademicka - STREFA A, Wypożyczalnia +48 83 344 99 24
28 Lichograj Katarzyna Biblioteka Akademicka - STREFA B +48 83 344 99 23
29 Piesta Wojciech Biblioteka Akademicka - STREFA B +48 83 344 99 23
30 Droździuk Katarzyna Biblioteka Akademicka - STREFA C +48 83 344 99 00 w. 269
31 Harasimiuk Marlena Biblioteka Akademicka - Magazyn biblioteczny +48 83 344 99 00 w. 268
32 Marchlewska Barbara Biblioteka Akademicka - Magazyn biblioteczny +48 83 344 99 00 w. 268
33 Ropiak Mieczysław Inspektor ds. BHP i ochrony ppoż. +48 83 344 99 00 w. 260
34 Kwaśniewski Andrzej Sekcja Utrzymania Obiektów - koordynator +48 83 344 99 00 w. 223
35 Bijata Izabela Dział Inwestycji i utrzymania +48 83 344 99 00 w. 249
36 Ochijewicz Marian Dział Inwestycji i utrzymania +48 83 344 99 00 w. 230
37 Laszuk Marzena Dział Inwestycji i utrzymania +48 83 344 99 00 w. 220
38 Stefanowicz Marcin Dział Teleinformatyczny - Kierownik +48 83 344 99 55
39 Muszyński Mariusz Dział Teleinformatyczny - Telecentrum +48 83 344 99 00 w. 215
40 Parafiniuk Rafał Dział Teleinformatyczny +48 83 344 99 66
41 Franczuk Arkadiusz Dział Teleinformatyczny +48 83 344 99 56
42 Kowalczyk Marek Dział Teleinformatyczny +48 83 344 99 58
43 Szmydki Piotr Dział Teleinformatyczny +48 83 344 99 57
44 Sroka Jan Kancelaria dokumentów zastrzeżonych, spraw obronnych i ochrony danych osobowych, Inspektor Ochrony Danych (IOD) +48 83 344 99 82
45 Antonowicz Iwona Kwestor +48 83 344 99 35
46 Woszkiel Bożena Kwestura +48 83 344 99 37
47 Wojtuszkiewicz Agata Kwestura +48 83 344 99 45
48 Tymińska Anna Kwestura +48 83 344 99 00 w. 277
49 Szymczuk Piotr Kwestura +48 83 344 99 00 w. 288
50 Paszkowski Andrzej Kwestura +48 83 344 99 47
51 Hodyniuk Monika Kwestura +48 83 344 99 79
52 Kędziora Joanna Kwestura - Kasa +48 83 344 99 36
53 Kociubińska Teresa Sekcja Kadr - koordynator +48 83 344 99 74
54 Myć Ewa Sekcja Kadr +48 83 344 99 00 w. 233
55 Adamowicz Mieczysław, prof. dr hab. Wydawnictwo - Dyrektor +48 83 344 99 06
56 Filipiuk-Nowakowska Agnieszka Wydawnictwo +48 83 344 99 63
57 Maksymiuk Anna Wydawnictwo +48 83 344 99 00 w. 273
58 Rynkiewicz Paulina Wydawnictwo +48 83 344 99 00 w. 271
59 Wróblewska Dorota Sekcja Planowania - koordynator +48 83 344 99 00 w. 234
60 Guźdź Alicja Sekcja Planowania +48 83 344 99 00 w. 226
61 Kudła Katarzyna Sekcja Planowania +48 83 344 99 00 w. 262
62 Chmielewska Alicja Sekcja Praktyk Studenckich i Biura Karier - Koordynator +48 83 344 99 29
63 Siedlecka Anna Sekcja Praktyk Studenckich i Biura Karier +48 83 344 99 00 w. 272
64 Darecka-Władzimiruk Bernardyna Sekcja Praktyk Studenckich i Biura Karier +48 83 344 99 00 w. 279
65 Bogusz Anna Sekcja Praktyk Studenckich i Biura Karier +48 83 344 99 54
66 Karwacka Renata Sekcja Projektów i Funduszy Europejskich - Koordynator +48 83 344 99 42
67 Niewińska Justyna Sekcja Projektów i Funduszy Europejskich +48 83 344 99 00 w. 225
68 Kaliszuk Agnieszka Sekcja Projektów i Funduszy Europejskich / Koordynator Erasmus +48 83 344 99 00 w. 247
69 Stodulski Sławomir Sekcja Projektów i Funduszy Europejskich +48 83 344 99 00 w. 270
70 Borodijuk Andrzej Akademickie Centrum Edukacji Ustawicznej +48 83 344 99 60
71 Arciszewska Edyta Akademickie Centrum Edukacji Ustawicznej - koordynator +48 83 344 99 53
72 Olczuk Rafał Sekcja Zamówień Publicznych - koordynator +48 83 344 99 87
73 Kalinowska Magda Sekcja Zamówień Publicznych +48 83 344 99 86
74 Kubiński Maciej Sekcja Zamówień Publicznych +48 83 344 99 46
75 Laszuk Roman Portiernia / Recepcja - Dom Studenta +48 83 344 68 00
76 Czekaj Janusz Portiernia / Recepcja - Hala sportowa +48 83 344 69 20
77 Kieruczenko Urszula Portiernia / Recepcja - Sidorska 95/97 +48 83 344 99 89
78 Smoluch Jan Portiernia / Recepcja - Sidorska 102 +48 83 344 99 01
79 Zaremba Elżbieta Akademickie Liceum Ogólnokształcące - Dyrektor +48 83 344 99 39