Administracja

# Nazwa Pozycja Telefon
1 Melaniuk Ewelina Sekretariat Rektora +48 83 344 99 00 w. 219
2 Piesta Katarzyna Kancelaria +48 83 344 99 00 w. 228
3 Grochowiec Jowita Dyrektor Gabinetu Rektora / Rzecznik prasowy +48 83 344 99 17
4 Derlukiewicz Aleksandra Sekretariat Dyrektora Gabinetu Rektora +48 83 344 99 00 w. 250
5 Maciejuk Magdalena Sekretariat Prorektora ds. studenckich +48 83 344 99 44
6 Żelisko Iwona Sekretariat Wydziału Nauk Ekonomicznych i Technicznych +48 83 344 99 07
7 Korneluk Katarzyna Sekretariat Katedry Ekonomii i Zarządzania +48 83 344 99 05
8 Parafiniuk Małgorzata Sekretariat Katedry Ekonomii i Zarządzania +48 83 344 99 64
9 Maryniuk Anna Sekretariat Katedry Nauk Technicznych +48 83 344 99 08
10 Filipiuk Mariola Sekretariat Wydziału Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych +48 83 344 99 16
11 Pękała Agnieszka Sekretariat Katedry Nauk Humanistycznych i Społeczncyh +48 83 344 99 11
12 Pawłowicz Emilia Sekretariat Katedry Zdrowia +48 83 344 99 18
13 Rzeczkowska Renata Sekretariat Katedry Kultury Fizycznej i Fizjoterapii +48 83 344 99 02
14 Adamowicz-Łogwińska Izabela Sekcja Promocji i Rekrutacji - koordynator +48 83 344 99 00 w. 231
15 Kukawska Ewelina Sekcja Promocji i Rekrutacji +48 83 344 99 00 w. 222
16 Sołoduszkiewicz Elwira Sekcja Promocji i Rekrutacji +48 83 344 99 00 w. 222
17 Szynkowska Zofia Audytor wewnętrzny +48 83 344 99 00 w. 297
18 Nowakowski Grzegorz +48 83 344 99 40
19 Prokopiuk Halina Archiwum +48 83 344 99 00 w. 216
20 Wyrzykowska Anna Archiwum +48 83 344 99 00 w. 216
21 Dziołak Marzena Biblioteka Akademicka - Dyrektor +48 83 344 99 22
22 Cyran Katarzyna Biblioteka Akademicka - Sekcja gromadzenia i opracowania +48 83 344 99 75
23 Borkowicz Cezary Biblioteka Akademicka - Sekcja gromadzenia i opracowania +48 83 344 99 75
24 Borkowicz Sylwia Biblioteka Akademicka - Sekcja Bibliometrii +48 83 344 99 00 w 275
25 Gościk Monika Biblioteka Akademicka - Sekcja Informacji Naukowej +48 83 344 99 00 w. 241
26 Mączka Dorota Biblioteka Akademicka - STREFA B +48 83 344 99 23
27 Wągrodzka Małgorzata Biblioteka Akademicka - STREFA A, Wypożyczalnia +48 83 344 99 24
28 Dmitruk Daniel Biblioteka Akademicka - STREFA A, Wypożyczalnia +48 83 344 99 24
29 Lichograj Katarzyna Biblioteka Akademicka - STREFA B +48 83 344 99 23
30 Piesta Wojciech Biblioteka Akademicka - STREFA B +48 83 344 99 23
31 Droździuk Katarzyna Biblioteka Akademicka - STREFA C +48 83 344 99 00 w. 269
32 Harasimiuk Marlena Biblioteka Akademicka - Magazyn biblioteczny +48 83 344 99 00 w. 268
33 Marchlewska Barbara Biblioteka Akademicka - Magazyn biblioteczny +48 83 344 99 00 w. 268
34 Ropiak Mieczysław Inspektor ds. BHP i ochrony ppoż. +48 83 344 99 00 w. 260
35 Kwaśniewski Andrzej Sekcja Utrzymania Obiektów - koordynator +48 83 344 99 00 w. 223
36 Bijata Izabela Dział Inwestycyjno-Gospodarczy +48 83 344 99 00 w. 249
37 Ochijewicz Marian Dział Inwestycyjno-Gospodarczy - Kierownik +48 83 344 99 00 w. 230
38 Laszuk Marzena Dział Inwestycyjno-Gospodarczy +48 83 344 99 00 w. 220
39 Stefanowicz Marcin Dział Teleinformatyczny - Kierownik +48 83 344 99 55
40 Muszyński Mariusz Dział Teleinformatyczny - Telecentrum +48 83 344 99 00 w. 215
41 Parafiniuk Rafał Dział Teleinformatyczny +48 83 344 99 66
42 Franczuk Arkadiusz Dział Teleinformatyczny +48 83 344 99 56
43 Kowalczyk Marek Dział Teleinformatyczny +48 83 344 99 58
44 Szmydki Piotr Dział Teleinformatyczny +48 83 344 99 57
45 Sroka Jan Kancelaria dokumentów zastrzeżonych, spraw obronnych i ochrony danych osobowych, Inspektor Ochrony Danych (IOD) +48 83 344 99 82
46 Antonowicz Iwona Kwestor +48 83 344 99 35
47 Woszkiel Bożena Kwestura +48 83 344 99 37
48 Wojtuszkiewicz Agata Kwestura +48 83 344 99 45
49 Tymińska Anna Kwestura +48 83 344 99 00 w. 277
50 Szymczuk Piotr Kwestura +48 83 344 99 00 w. 288
51 Paszkowski Andrzej Kwestura +48 83 344 99 47
52 Hodyniuk Monika Kwestura +48 83 344 99 79
53 Kędziora Joanna Kwestura - Kasa +48 83 344 99 36
54 Kociubińska Teresa Sekcja Kadr - koordynator +48 83 344 99 74
55 Myć Ewa Sekcja Kadr +48 83 344 99 00 w. 233
56 Rynkiewicz Paulina Sekcja Nauki i Wydawnictw - koordynator +48 83 344 99 00 w. 271
57 Filipiuk-Nowakowska Agnieszka Sekcja Nauki i Wydawnictw +48 83 344 99 63
58 Maksymiuk Anna Sekcja Nauki i Wydawnictw +48 83 344 99 00 w. 273
59 Wróblewska Dorota Sekcja Planowania - koordynator +48 83 344 99 00 w. 234
60 Rafałko Ewa Sekcja Planowania +48 83 344 99 00 w. 226
61 Chmielewska Alicja Sekcja Praktyk Studenckich i Biura Karier - Koordynator +48 83 344 99 29
62 Siedlecka Anna Sekcja Praktyk Studenckich i Biura Karier +48 83 344 99 00 w. 272
63 Darecka-Władzimiruk Bernardyna Sekcja Praktyk Studenckich i Biura Karier +48 83 344 99 00 w. 279
64 Bogusz Anna Sekcja Praktyk Studenckich i Biura Karier +48 83 344 99 54
65 Karwacka Renata Sekcja Projektów i Funduszy Europejskich - Koordynator +48 83 344 99 42
66 Niewińska Justyna Sekcja Projektów i Funduszy Europejskich +48 83 344 99 00 w. 225
67 Kaliszuk Agnieszka Sekcja Projektów i Funduszy Europejskich / Koordynator Erasmus +48 83 344 99 00 w. 247
68 Stodulski Sławomir Sekcja Projektów i Funduszy Europejskich +48 83 344 99 00 w. 270
69 Gołoś Katarzyna Akademickie Centrum Edukacji Ustawicznej +48 83 344 99 81
70 Borodijuk Andrzej Akademickie Centrum Edukacji Ustawicznej +48 83 344 99 60
71 Arciszewska Edyta Akademickie Centrum Edukacji Ustawicznej - koordynator +48 83 344 99 53
72 Olczuk Rafał Sekcja Zamówień Publicznych - koordynator +48 83 344 99 87
73 Kalinowska Magda Sekcja Zamówień Publicznych +48 83 344 99 86
74 Kubiński Maciej Sekcja Zamówień Publicznych +48 83 344 99 46
75 Laszuk Roman Portiernia / Recepcja - Dom Studenta +48 83 344 68 00
76 Czekaj Janusz Portiernia / Recepcja - Hala sportowa +48 83 344 69 20
77 Kieruczenko Urszula Portiernia / Recepcja - Sidorska 95/97 +48 83 344 99 89
78 Smoluch Jan Portiernia / Recepcja - Sidorska 102 +48 83 344 99 01
79 Zaremba Elżbieta Akademickie Liceum Ogólnokształcące - Dyrektor +48 83 344 99 39