Administracja

# Nazwa Pozycja Telefon
1 Melaniuk Ewelina Sekretariat Rektora +48 83 344 99 00 w. 219
2 Piesta Katarzyna Kancelaria +48 83 344 99 00 w. 228
3 Grochowiec Jowita Dyrektor Gabinetu Rektora / Rzecznik prasowy +48 83 344 99 17
4 Derlukiewicz Aleksandra Sekretariat Dyrektora Gabinetu Rektora +48 83 344 99 00 w. 250
5 Myć Dorota Sekretariat Prorektora ds. studenckich +48 83 344 99 44
6 Żelisko Iwona Sekretariat Wydziału Nauk Ekonomicznych i Technicznych +48 83 344 99 07
7 Korneluk Katarzyna Sekretariat Katedry Ekonomii i Zarządzania +48 83 344 99 05
8 Parafiniuk Małgorzata Sekretariat Katedry Ekonomii i Zarządzania +48 83 344 99 64
9 Maryniuk Anna Sekretariat Katedry Nauk Technicznych +48 83 344 99 08
10 Nowakowski Grzegorz Sekretariat Wydziału Nauk o Zdrowiu i Nauk Społecznych +48 83 344 99 16
11 Pękała Agnieszka Sekretariat Katedry Nauk Humanistycznych i Społeczncyh +48 83 344 99 11
12 Pawłowicz Emilia Sekretariat Katedry Zdrowia +48 83 344 99 18
13 Rzeczkowska Renata Sekretariat Katedry Kultury Fizycznej i Fizjoterapii +48 83 344 99 02
14 Adamowicz-Łogwińska Izabela Sekcja Promocji i Rekrutacji - koordynator +48 83 344 99 00 w. 231
15 Kukawska Ewelina Sekcja Promocji i Rekrutacji +48 83 344 99 00 w. 222
16 Sołoduszkiewicz Elwira Sekcja Promocji i Rekrutacji +48 83 344 99 00 w. 222
17 Szynkowska Zofia Audytor wewnętrzny +48 83 344 99 00 w. 297
18 Dziołak Marzena Biblioteka Akademicka - Dyrektor +48 83 344 99 22
19 Cyran Katarzyna Biblioteka Akademicka - Sekcja gromadzenia i opracowania +48 83 344 99 75
20 Borkowicz Cezary Biblioteka Akademicka - Sekcja gromadzenia i opracowania +48 83 344 99 75
21 Borkowicz Sylwia Biblioteka Akademicka - Sekcja Bibliometrii +48 83 344 99 00 w 275
22 Gościk Monika Biblioteka Akademicka - Sekcja Informacji Naukowej +48 83 344 99 00 w. 241
23 Wągrodzka Małgorzata Biblioteka Akademicka - STREFA A, Wypożyczalnia +48 83 344 99 24
24 Dmitruk Daniel Biblioteka Akademicka - STREFA A, Wypożyczalnia +48 83 344 99 24
25 Lichograj Katarzyna Biblioteka Akademicka - STREFA B +48 83 344 99 23
26 Piesta Wojciech Biblioteka Akademicka - STREFA B +48 83 344 99 23
27 Droździuk Katarzyna Biblioteka Akademicka - STREFA C +48 83 344 99 00 w. 269
28 Harasimiuk Marlena Biblioteka Akademicka - Magazyn biblioteczny +48 83 344 99 00 w. 268
29 Marchlewska Barbara Biblioteka Akademicka - Magazyn biblioteczny +48 83 344 99 00 w. 268
30 Ropiak Mieczysław Inspektor ds. BHP i ochrony ppoż. +48 83 344 69 24
31 Kozłowski Leszek Dział Inwestycyjno - Gospodarczy - kierownik +48 83 344 99 43
32 Kwaśniewski Andrzej Sekcja Utrzymania Obiektów - koordynator +48 83 344 99 00 w. 223
33 Mitura Lidosław Sekcja Gospodarcza i Zaopatrzenia - Koordynator +48 83 344 99 00 w. 230
34 Laszuk Marzena Sekcja Gospodarcza i Zaopatrzenia +48 83 344 99 00 w. 220
35 Stefanowicz Marcin Dział Teleinformatyczny - Kierownik +48 83 344 99 55
36 Gołoś Beata Dział Teleinformatyczny - Telecentrum +48 83 344 99 00 w. 215
37 Franczuk Arkadiusz Dział Teleinformatyczny +48 83 344 99 56
38 Kowalczyk Marek Dział Teleinformatyczny +48 83 344 99 58
39 Szmydki Piotr Dział Teleinformatyczny +48 83 344 99 57
40 Sroka Jan Kancelaria dokumentów zastrzeżonych, spraw obronnych i ochrony danych osobowych +48 83 344 99 82
41 Antonowicz Iwona Kwestor +48 83 344 99 35
42 Woszkiel Bożena Kwestura +48 83 344 99 37
43 Wojtuszkiewicz Agata Kwestura +48 83 344 99 45
44 Tymińska Anna Kwestura +48 83 344 99 00 w. 277
45 Szymczuk Piotr Kwestura +48 83 344 99 00 w. 288
46 Paszkowski Andrzej Kwestura +48 83 344 99 47
47 Hodyniuk Monika Kwestura +48 83 344 99 79
48 Kędziora Joanna Kwestura - Kasa +48 83 344 99 36
49 Kociubińska Teresa Sekcja Kadr - koordynator +48 83 344 99 00 w. 213
50 Myć Ewa Sekcja Kadr +48 83 344 99 00 w. 233
51 Rynkiewicz Paulina Sekcja Nauki i Wydawnictw - koordynator +48 83 344 99 00 w. 271
52 Filipiuk Agnieszka Sekcja Nauki i Wydawnictw +48 83 344 99 63
53 Wróblewska Dorota Sekcja Planowania - koordynator +48 83 344 99 00 w. 234
54 Rafałko Ewa Sekcja Planowania +48 83 344 99 00 w. 226
55 Chmielewska Alicja Sekcja Praktyk Studenckich i Biura Karier - Koordynator +48 83 344 99 29
56 Anna Siedlecka Sekcja Praktyk Studenckich i Biura Karier +48 83 344 99 54
57 Darecka-Władzimiruk Bernardyna Sekcja Praktyk Studenckich i Biura Karier +48 83 344 99 00 w. 279
58 Kunicka Izabela Sekcja Praktyk Studenckich i Biura Karier +48 83 344 99 00 w. 272
59 Bogusz Anna Sekcja Praktyk Studenckich i Biura Karier +48 83 344 99 54
60 Karwacka Renata Sekcja Projektów i Funduszy Europejskich - Koordynator +48 83 344 99 42
61 Niewińska Justyna Sekcja Projektów i Funduszy Europejskich +48 83 344 99 00 w. 225
62 Kaliszuk Agnieszka Sekcja Projektów i Funduszy Europejskich / Koordynator Erasmus +48 83 344 99 00 w. 247
63 Stodulski Sławomir Sekcja Projektów i Funduszy Europejskich +48 83 344 99 00 w. 270
64 Gołoś Katarzyna Akademickie Centrum Edukacji Ustawicznej +48 83 344 99 53
65 Borodijuk Andrzej Akademickie Centrum Edukacji Ustawicznej +48 83 344 99 60
66 Arciszewska Edyta Akademickie Centrum Edukacji Ustawicznej - koordynator +48 83 344 99 53
67 Olczuk Rafał Sekcja Zamówień Publicznych - koordynator +48 83 344 99 87
68 Kalinowska Magda Sekcja Zamówień Publicznych +48 83 344 99 86
69 Laszuk Roman Portiernia / Recepcja - Dom Studenta +48 83 344 68 00
70 Czekaj Janusz Portiernia / Recepcja - Hala sportowa +48 83 344 69 20
71 Kieruczenko Urszula Portiernia / Recepcja - Sidorska 95/97 +48 83 344 99 89
72 Smoluch Jan Portiernia / Recepcja - Sidorska 102 +48 83 344 99 01
73 Zaremba Elżbieta Akademickie Liceum Ogólnokształcące - Dyrektor +48 83 344 99 39