# Nazwa Pozycja Telefon
1 Spisacka Stanisława, dr Kierownik Zakładu Pielęgniarstwa +48 83 345 62 46
2 Chlebowska Renata, dr Nauczyciel akademicki +48 83 344 99 18
3 Daniluk Jadwiga, prof. zw. dr hab. Nauczyciel akademicki +48 83 344 99 18
4 Filipek-Czerska Aneta, dr Nauczyciel akademicki +48 83 344 99 18
5 Gołąbek Wiesław, prof. dr hab. Nauczyciel akademicki +48 83 344 99 18
6 Hozyasz Konrad, dr hab. prof. PSW Nauczyciel akademicki +48 83 344 99 18
7 Gładysz Iwona, dr Nauczyciel akademicki +48 83 344 99 18
8 Konon Henryk, dr Nauczyciel akademicki +48 83 344 99 18
9 Kawka-Knap Edyta, dr Nauczyciel akademicki +48 83 344 99 18
10 Korol Agnieszka, dr Nauczyciel akademicki +48 83 344 99 18
11 Laskowski Karol, dr Nauczyciel akademicki +48 83 344 99 18
12 Ławnik Anna, dr Nauczyciel akademicki +48 83 344 99 18
13 Paszkiewicz Justyna, dr Nauczyciel akademicki +48 83 344 99 85
14 Piaszczyk Diana, dr Nauczyciel akademicki +48 83 344 99 18
15 Plewik Dorota, dr Nauczyciel akademicki +48 83 344 99 18
16 Sokołowska Barbara, dr Nauczyciel akademicki +48 83 344 99 18
17 Stanisławek Aneta, dr Nauczyciel akademicki +48 83 344 99 18
18 Szymczuk Ewa, dr Nauczyciel akademicki +48 83 344 99 18
19 Ślifirczyk Marcin, mgr Nauczyciel akademicki +48 83 344 99 18