# Nazwa Pozycja Telefon
1 Dąbrowski Dominik, dr Kierownik Zakładu Turystyki i Rekreacji +48 83 345 62 08
2 Chmiel Krystyna, prof. dr hab. Nauczyciel akademicki +48 83 345 62 07
3 Bergier Barbara, dr hab. prof. uczelni Nauczyciel akademicki +48 83 345 62 07
4 Bergier Michał, dr Nauczyciel akademicki +48 83 345 62 05
5 Kasprowicz Marcin, dr Nauczyciel akademicki +48 83 345 62 05
6 Kozak Agnieszka, dr Nauczyciel akademicki +48 83 345 62 06
7 Kozłowska Edyta, mgr Nauczyciel akademicki +48 83 345 62 06
8 Mazurek Tomasz, mgr Nauczyciel akademicki +48 83 345 62 05
9 Niźnikowska Ewelina, dr Nauczyciel akademicki +48 83 345 62 61
10 Stelmach Marian, dr Nauczyciel akademicki +48 83 345 62 05
11 Stępień Ewa, dr Nauczyciel akademicki +48 83 345 62 06
12 Sokół Janusz Leszek, prof. dr hab. Nauczyciel akademicki +48 83 345 62 05
13 Żbikowski Jarosław, dr Nauczyciel akademicki +48 83 345 62 05