# Nazwa Pozycja Telefon
1 Dąbrowski Dominik, dr Kierownik Zakładu Turystyki i Rekreacji +48 83 344 69 12
2 Chmiel Krystyna, prof. dr hab. Nauczyciel akademicki +48 83 344 69 15
3 Bergier Barbara, dr hab. prof. PSW Nauczyciel akademicki +48 83 344 69 15
4 Bergier Michał, mgr Nauczyciel akademicki +48 83 344 69 11
5 Kasprowicz Marcin, dr Nauczyciel akademicki +48 83 344 69 18
6 Kozak Agnieszka, dr Nauczyciel akademicki +48 83 344 69 13
7 Kozłowska Edyta, mgr Nauczyciel akademicki +48 83 344 69 13
8 Mazurek Tomasz, mgr Nauczyciel akademicki +48 83 344 69 11
9 Niźnikowska Ewelina, dr Nauczyciel akademicki +48 83 345 62 61
10 Stelmach Marian, dr Nauczyciel akademicki +48 83 344 69 11
11 Stępień Ewa, dr Nauczyciel akademicki +48 83 344 69 13
12 Sokół Janusz Leszek, prof. dr hab. Nauczyciel akademicki +48 83 344 69 11
13 Żbikowski Jarosław, dr Nauczyciel akademicki +48 83 344 69 11