Student posiadający orzeczenie o niepełnosprawności może skorzystać z wsparcia, jakim jest pomoc asystenta. Założeniem pracy asystenta jest pomoc w czynnościach, których student nie jest w stanie wykonywać samodzielnie, a które są niezbędne do pełnego udziału 

w procesie kształcenia. Praca asystenta jest każdorazowo dopasowywana
do indywidualnych potrzeb studenta z niepełnosprawnością i określana w umowie.

Zadaniem asystenta jest m.in.:

- sporządzanie notatek na zajęciach dydaktycznych,

- pomoc w przemieszczaniu się po kampusie Uczelni,

- wsparcie w załatwianiu formalności związanych z procesem kształcenia,

- pomoc w korzystaniu z zasobów bibliotecznych i czytelni,

- pomoc w opracowaniu notatek.

Podstawą ubiegania się o prawo do korzystania z pomocy asystenta jest złożenie wniosku
drogą mailową lub bezpośrednio w Biurze ds. Osób z  Niepełnosprawnością razem
z orzeczeniem o stopniu niepełnosprawności. Wniosek znajduje się w zakładce „Dokumenty do pobrania”.

czwartek, 01 października 2020 13:00 Poprawiony: wtorek, 06 października 2020 07:43 Wpisany przez Aleksandra Derlukiewicz