Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej rozpoczęła rekrutację uzupełniającą Uczelnianych Opiekunów Praktyk w ramach V edycji projektu "Program praktyk pilotażowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych". Projekt jest realizowany przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś III Szkolnictwo Wyższe dla Gospodarki i Rozwoju.

Informacje o projekcie

III nabór Uczelnianych Opiekunów Praktyk

piątek, 26 października 2018 09:42 Poprawiony: piątek, 26 października 2018 09:58 Wpisany przez Sławomir Stodulski