REKRUTACJA IV NABÓR

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej ogłasza IV nabór na uczelnianych opiekunów praktyk zawodowych, do prowadzenia pilotażowych praktyk zawodowych, realizowanych w ramach V edycji projektu pt.: „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach Projektu studenci Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej będą uczestniczyli w programie rozszerzonych 6-miesięcznych praktyk zawodowych, realizowanych w terminie do 31 sierpnia 2019 roku.

Uczelnianymi opiekunami praktyk zawodowych mogą zostać nauczyciele akademiccy Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, spełniający wymagania określone w Regulaminie rekrutacji uczelnianych opiekunów praktyk PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej do udziału w projekcie pt. "Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych"-V edycja.

L.p. Kierunek studiów

Przewidywana liczba

Uczelnianych Opiekunów Praktyk

1 Ratownictwo Medyczne 1

Wniosek rekrutacyjny o udział w projekcie (załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji uczelnianych opiekunów praktyk) należyzłożyć w Sekcji Projektów i Funduszy Europejskich  Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej– pok. 31 Akademik, ul. Sidorska 105, 21-500 Biała Podlaska lub przesłać pocztą tradycyjną na  adres Uczelni w terminie do dnia 28 stycznia 2018 r., do godz. 15.00 (decyduje data wpływu wniosku na Uczelnię), z dopiskiem na kopercie: „Rekrutacja uczelnianych opiekunów praktyk do realizowanego projektu pt.: „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych – V nabór".

Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji

Zacznik_Nr_1_do_Regulam.rekrutacji_UOP.doc

 

 

REKRUTACJA III NABÓR

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej ogłasza III nabór na uczelnianych opiekunów praktyk zawodowych, do prowadzenia pilotażowych praktyk zawodowych, realizowanych w ramach V edycji projektu pt.: „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach Projektu studenci Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej będą uczestniczyli w programie rozszerzonych 6-miesięcznych praktyk zawodowych, realizowanych w terminie do 31 sierpnia 2019 roku.

Uczelnianymi opiekunami praktyk zawodowych mogą zostać nauczyciele akademiccy Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, spełniający wymagania określone w Regulaminie rekrutacji uczelnianych opiekunów praktyk PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej do udziału w projekcie pt. "Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych"-V edycja.

L.p.

Kierunek studiów

Przewidywana liczba

Uczelnianych Opiekunów Praktyk

1

Dietetyka

1
2

Finanse i Rachunkowość

1
3

Fizjoterapia

1
4 Zarządzanie 1

 

Wniosek rekrutacyjny o udział w projekcie (załącznik nr 1 do Regulaminu rekrutacji uczelnianych opiekunów praktyk) należyzłożyć w Sekcji Projektów i Funduszy Europejskich  Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej– pok. 31 Akademik, ul. Sidorska 105, 21-500 Biała Podlaska lub przesłać pocztą tradycyjną na  adres Uczelni w terminie do dnia 29 października 2018 r., do godz. 15.00 (decyduje data wpływu wniosku na Uczelnię), z dopiskiem na kopercie: „Rekrutacja uczelnianych opiekunów praktyk do realizowanego projektu pt.: „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych – V nabór".

Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji

Zacznik_Nr_1_do_Regulam.rekrutacji_UOP.doc

 

 

 

REKRUTACJA II NABÓR

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej ogłasza II nabór na uczelnianych opiekunów praktyk zawodowych, do prowadzenia pilotażowych praktyk zawodowych, realizowanych w ramach V edycji projektu pt.: „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach Projektu studenci Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej będą uczestniczyli w programie rozszerzonych 6-miesięcznych praktyk zawodowych, realizowanych w terminie do 31 sierpnia 2019 roku.

Uczelnianymi opiekunami praktyk zawodowych mogą zostać nauczyciele akademiccy Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, spełniający wymagania określone w Regulaminie rekrutacji uczelnianych opiekunów praktyk PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej do udziału w projekcie pt. "Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych"-V edycja.

L.p.

Kierunek studiów

Przewidywana liczba

Uczelnianych Opiekunów Praktyk

1

Budownictwo

1
2

Dietetyka

1
3

Finanse i Rachunkowość

1
4

Fizjoterapia

1
5

Pedagogika

1
RAZEM 5

Wniosek (Załacznik 1) o udział w projekcie należy pobrać ze strony internetowej, wypełnić, podpisać  i  wydrukować, a następnie dostarczyć do Domu Studenta, pokój 31. Dokumenty można składać osobiście lub pocztą tradycyjną w terminie do 3 sierpnia 2018, do godz. 15.00. W przypadku przesłania drogą pocztową decyduje data wpływu wniosku do Uczelni. Wniosek, który nie wpłynie w wyznaczonym terminie nie będzie podlegał rozpatrzeniu.

Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji

Zacznik_Nr_1_do_Regulam.rekrutacji_UOP.doc


WYNIKI REKRUTACJI -->

 

 

REKRUTACJA I NABÓR

UWAGA! Rekrutacja Uczelnianych Opiekunów Praktyk została przedłużona do 27.07.2018r. do godziny 15:00.

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej ogłasza rekrutację na uczelnianych opiekunów praktyk zawodowych, do prowadzenia pilotażowych praktyk zawodowych, realizowanych w ramach V edycji projektu pt.: „Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach Projektu studenci Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej będą uczestniczyli w programie rozszerzonych 6-miesięcznych praktyk zawodowych, realizowanych w terminie do 31 sierpnia 2019 roku.

Uczelnianymi opiekunami praktyk zawodowych mogą zostać nauczyciele akademiccy Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej, spełniający wymagania określone w Regulaminie rekrutacji uczelnianych opiekunów praktyk PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej do udziału w projekcie pt. "Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych"-V edycja.

L.p. Kierunek studiów Przewidywana liczba studentów

Przewidywana liczba

Uczelnianych Opiekunów Praktyk

ogółem kobiety mężczyźni
1 Bezpieczeństwo Narodowe 21 12 9 2
2 Budownictwo 14 3 11 2
3 Dietetyka 15 13 2 3
4 Ekonomia 5 2 3 1
5 Filologia Angielska 2 2 0 1
6 Finanse i Rachunkowość 34 30 4 4
7 Fizjoterapia 16 13 3 3
8 Informatyka 10 3 7 2
9 Mechanika i budowa maszyn 12 0 12 3
10 Pedagogika 20 20 0 4
11 Pielęgniarstwo 18 17 1 2
12 Ratownictwo Medyczne 13 6 7 1
13 Rolnictwo 20 10 10 4
14 Socjologia 14 10 4 2
15 Turystyka i Rekreacja 19 11 8 3
16 Zarządzanie 12 6 6 2
RAZEM 245 158 87 39

Wniosek (Załacznik 1) o udział w projekcie należy pobrać ze strony internetowej, wypełnić, podpisać  i  wydrukować, a następnie dostarczyć do Biura Projektu, pokój 367R. Dokumenty można składać osobiście lub pocztą tradycyjną w terminie do 25 lipca 2018, do godz. 15.00. W przypadku przesłania drogą pocztową decyduje data wpływu wniosku do Uczelni. Wniosek, który nie wpłynie w wyznaczonym terminie nie będzie podlegał rozpatrzeniu.

Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji

Zacznik_Nr_1_do_Regulam.rekrutacji_UOP.doc 

 

WYNIKI REKRUTACJI -->

piątek, 20 lipca 2018 11:57 Poprawiony: piątek, 25 stycznia 2019 09:21 Wpisany przez Sławomir Stodulski