REKRUTACJA VI NABÓR

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej ogłasza VI nabór studentów na praktyki zawodowe, prowadzone w ramach V edycji projektu pt.  „Program praktyk zawodowych  w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

W ramach Projektu studenci Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej będą uczestniczyli w programie rozszerzonych 6-miesięcznych praktyk zawodowych, realizowanych w terminie do 31 sierpnia 2019 roku.

 

W praktykach zawodowych mogą wziąć udział studenci Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej spełniający wymagania określone w Regulamin rekrutacji praktykantów PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej do udziału w projekcie pt. "Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych"-V edycja na kierunkach studiów i w terminach podanych poniżej:

 

Przewidywana liczba studentów:

 

1. Pielęgniarstwo  3 osoby
2. Rolnictwo  - 2 osoby
OGÓŁEM: 5

 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji

 

Wnioski o udział w projekcie można składać wypełniając do 4 marca 2019, do godz. 12.00 formularz (zamieszczony poniżej) w wersji elektronicznej, który następnie należy pobrać ze swojej skrzynki e-mail, wydrukować, podpisać i dostarczyć do Domu Studenta PSW, ul. Sidorska 105, pok. 31. Wydrukowany i podpisany formularz należy dostarczyć przed podpisaniem umowy uczestnictwa w projekcie

 

WAŻNE! W przypadku zgłoszenia poprzez formularz należy przesłać skany załaczników o których mowa w par.4 ust.1 Regulaminu na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. do 04.03.2019 g.12.00

 

Rejestracja online - VI nabór:

ZAKOŃCZONA

WYNIKI REKRUTACJI VI NABÓR

 

 

REKRUTACJA V NABÓR

 

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej ogłasza V nabór studentów na praktyki zawodowe, prowadzone w ramach V edycji projektu pt.  „Program praktyk zawodowych  w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

W ramach Projektu studenci Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej będą uczestniczyli w programie rozszerzonych 6-miesięcznych praktyk zawodowych, realizowanych w terminie do 31 sierpnia 2019 roku.

 

W praktykach zawodowych mogą wziąć udział studenci Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej spełniający wymagania określone w Regulamin rekrutacji praktykantów PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej do udziału w projekcie pt. "Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych"-V edycja na kierunkach studiów i w terminach podanych w tabeli poniżej:

 

L.p.

Kierunek studiów

Przewidywana liczba studentów

1. Ekonomia 1
2. Ratownictwo medyczne 5
3. Turystyka i rekreacja 7
4. Zarządzanie 5
OGÓŁEM: 18

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

Regulamin rekrutacji

 

Wnioski o udział w projekcie można składać wypełniając do 6 listopada 2018, do godz. 15.00 formularz (zamieszczony poniżej) w wersji elektronicznej, który następnie należy pobrać ze swojej skrzynki e-mail, wydrukować, podpisać i dostarczyć do Domu Studenta PSW, ul. Sidorska 105, pok. 31. Wydrukowany i podpisany formularz należy dostarczyć przed podpisaniem umowy uczestnictwa w projekcie

 

WAŻNE! W przypadku zgłoszenia poprzez formularz należy przesłać skany załaczników o których mowa w par.4 ust.1 Regulaminu na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. do 06.11.2018 g.15.00

 

Rejestracja online - V nabór:

ZAKOŃCZONA

WYNIKI REKRUTACJI V NABÓR

 

 

REKRUTACJA IV NABÓR

 

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej ogłasza IV nabór studentów na praktyki zawodowe, prowadzone w ramach V  edycji projektu pt.  „Program praktyk zawodowych  w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 

W ramach Projektu studenci Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej będą uczestniczyli w programie rozszerzonych 6-miesięcznych praktyk zawodowych, realizowanych w terminie do 31 sierpnia 2019 roku.

 

W praktykach zawodowych mogą wziąć udział studenci Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej spełniający wymagania określone w Regulamin rekrutacji praktykantów PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej do udziału w projekcie pt. "Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych"-V edycja na kierunkach studiów i w terminach podanych w tabeli poniżej:

 

L.p.

Kierunek studiów

Przewidywana liczba studentów

1

Filologia Angielska

2
2

Finanse i Rachunkowość

1
3

Informatyka

1
4

Mechanika i budowa maszyn

3
5

Rolnictwo

3
6

Socjologia

2
7

Zarządzanie

3

OGÓŁEM

15

 

 

Dokumenty do pobrania:

 

Regulamin rekrutacji

 

Wnioski o udział w projekcie można składać na dwa sposoby:

 

1. Należy pobrać  Załącznik nr 1 - Wniosek studenta o udział w projekcie , wydrukować, wypełnić, podpisać, a następnie dostarczyć do Domu Studenta PSW, ul. Sidorska 105, pok. 31

 

Dokumenty należy złożyć osobiście lub pocztą tradycyjną w terminie do 30 sierpnia 2018, do godz. 15.00. W przypadku przesłania drogą pocztową decyduje data wpływu wniosku do Uczelni. Wniosek, który nie wpłynie w wyznaczonym terminie nie będzie podlegał rozpatrzeniu.

 

2. Wypełniając do 30 sierpnia 2018, do godz. 15.00 formularz (zamieszczony poniżej) w wersji elektronicznej, który następnie należy pobrać ze swojej skrzynki e-mail, wydrukować, podpisać i dostarczyć do Domu Studenta PSW, ul. Sidorska 105, pok. 31. Wydrukowany i podpisany formularz należy dostarczyć przed podpisaniem umowy uczestnictwa w projekcie

 

WAŻNE! W przypadku zgłoszenia poprzez formularz należy przesłać skany załaczników o których mowa w par.4 ust.1 Regulaminu na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć. do 30.08.2018 g.15.00

 

Rejestracja online - IV nabór:

Ładuję...

 ZAKOŃCZONA

WYNIKI REKRUTACJI IV NABÓR

 

 

REKRUTACJA III NABÓR

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej ogłasza III nabór studentów na praktyki zawodowe, prowadzone w ramach V  edycji projektu pt.  „Program praktyk zawodowych  w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach Projektu studenci Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej będą uczestniczyli w programie rozszerzonych 6-miesięcznych praktyk zawodowych, realizowanych w terminie do 31 sierpnia 2019 roku.

W praktykach zawodowych mogą wziąć udział studenci Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej spełniający wymagania określone w Regulamin rekrutacji praktykantów PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej do udziału w projekcie pt. "Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych"-V edycja na kierunkach studiów i w terminach podanych w tabeli poniżej:

 

L.p.

Kierunek studiów

Przewidywana liczba studentów

1

Dietetyka

2
2

Filologia Angielska

2
3 Finanse i Rachunkowość 1
4

Informatyka

2
5

Mechanika i budowa maszyn

4
6

Ratownictwo Medyczne

1
7

Rolnictwo

3
8

Socjologia

2
9

Zarządzanie

4

OGÓŁEM

21

 

 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji

 

Wnioski o udział w projekcie można składać na dwa sposoby:

1. Należy pobrać  Załącznik nr 1 - Wniosek studenta o udział w projekcie , wydrukować, wypełnić, podpisać, a następnie dostarczyć do Domu Studenta PSW, ul. Sidorska 105, pok. 31

Dokumenty należy złożyć osobiście lub pocztą tradycyjną w terminie do 20 sierpnia 2018, do godz. 15.00. W przypadku przesłania drogą pocztową decyduje data wpływu wniosku do Uczelni. Wniosek, który nie wpłynie w wyznaczonym terminie nie będzie podlegał rozpatrzeniu.

2. Wypełniając do 20 sierpnia 2018, do godz. 15.00 formularz (zamieszczony poniżej) w wersji elektronicznej, który następnie należy pobrać ze swojej skrzynki e-mail, wydrukować, podpisać i dostarczyć do Domu Studenta PSW, ul. Sidorska 105, pok. 31. Wydrukowany i podpisany formularz należy dostarczyć przed podpisaniem umowy uczestnictwa w projekcie

WAŻNE! W przypadku zgłoszenia poprzez formularz należy przesłać skany załaczników o których mowa w par.4 ust.1 Regulaminu na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Rejestracja online - III nabór:

Ładuję...

ZAKOŃCZONA

WYNIKI REKRUTACJI III NABÓR -->

 

 

REKRUTACJA II NABÓR

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej ogłasza II nabór studentów na praktyki zawodowe, prowadzone w ramach V  edycji projektu pt.  „Program praktyk zawodowych  w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach Projektu studenci Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej będą uczestniczyli w programie rozszerzonych 6-miesięcznych praktyk zawodowych, realizowanych w terminie do 31 sierpnia 2019 roku.

W praktykach zawodowych mogą wziąć udział studenci Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej spełniający wymagania określone w Regulamin rekrutacji praktykantów PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej do udziału w projekcie pt. "Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych"-V edycja na kierunkach studiów i w terminach podanych w tabeli poniżej:

L.p.

Kierunek studiów

Przewidywana liczba studentów

1

Budownictwo

2
2

Dietetyka

3
3

Filologia Angielska

2
4

Informatyka

2
5

Mechanika i budowa maszyn

8
6

Ratownictwo Medyczne

4
7

Rolnictwo

3
8

Socjologia

2
9

Zarządzanie

7
OGÓŁEM 33

 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji

Wnioski o udział w projekcie można składać na dwa sposoby:

1. Należy pobrać  Załącznik nr 1 - Wniosek studenta o udział w projekcie , wydrukować, wypełnić, podpisać, a następnie dostarczyć do Domu Studenta PSW, ul. Sidorska 105, pok. 31

Dokumenty należy złożyć osobiście lub pocztą tradycyjną w terminie do 5 sierpnia 2018, do godz. 15.00. W przypadku przesłania drogą pocztową decyduje data wpływu wniosku do Uczelni. Wniosek, który nie wpłynie w wyznaczonym terminie nie będzie podlegał rozpatrzeniu.

2. Wypełniając do 5 sierpnia 2018, do godz. 15.00 formularz (zamieszczony poniżej) w wersji elektronicznej, który następnie należy pobrać ze swojej skrzynki e-mail, wydrukować, podpisać i dostarczyć do Domu Studenta PSW, ul. Sidorska 105, pok. 31. Wydrukowany i podpisany formularz należy dostarczyć przed podpisaniem umowy uczestnictwa w projekcie

WAŻNE! W przypadku zgłoszenia poprzez formularz należy przesłać skany załaczników o których mowa w par.4 ust.1 Regulaminu na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

Rejestracja online - II nabór: 

ZAKOŃCZONA

 

 WYNIKI REKRUTACJI II NABÓR -->

 

 

REKRUTACJA I NABÓR

Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej ogłasza rekrutację studentów na praktyki zawodowe, prowadzone w ramach V  edycji projektu pt.  „Program praktyk zawodowych  w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych" w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój  współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

W ramach Projektu studenci Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej będą uczestniczyli w programie rozszerzonych 6-miesięcznych praktyk zawodowych, realizowanych w terminie do 31 sierpnia 2019 roku.

W praktykach zawodowych mogą wziąć udział studenci Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej spełniający wymagania określone w Regulamin rekrutacji praktykantów PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej do udziału w projekcie pt. "Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych"-V edycja na kierunkach studiów i w terminach podanych w tabeli poniżej:

L.p. Kierunek studiów Przewidywana liczba studentów
ogółem kobiety mężczyźni
1 Bezpieczeństwo Narodowe 21 12 9
2 Budownictwo 14 3 11
3

Dietetyka

15 13 2
4 Ekonomia 5 2 3
5 Filologia Angielska 2 2 0
6 Finanse i Rachunkowość 34 30 4
7

Fizjoterapia

16 13 3
8 Informatyka 10 3 7
9 Mechanika i budowa maszyn 12 0 12
10 Pedagogika 20 20 0
11 Pielęgniarstwo 18 17 1
12 Ratownictwo Medyczne 13 6 7
13 Rolnictwo 20 10 10
14 Socjologia 14 10 4
15 Turystyka i Rekreacja 19 11 8
16 Zarządzanie 12 6 6
RAZEM

245 158 87

 

 

Dokumenty do pobrania:

Regulamin rekrutacji

 

Wnioski o udział w projekcie można składać na dwa sposoby:

1. Należy pobrać  Załącznik nr 1 - Wniosek studenta o udział w projekcie, wydrukować, wypełnić, podpisać, a następnie dostarczyć do Domu Studenta PSW, ul. Sidorska 105, pok. 31

Dokumenty należy złożyć osobiście lub pocztą tradycyjną w terminie do 25 lipca 2018, do godz. 15.00. W przypadku przesłania drogą pocztową decyduje data wpływu wniosku do Uczelni. Wniosek, który nie wpłynie w wyznaczonym terminie nie będzie podlegał rozpatrzeniu.

2. Wypełniając do 25 lipca 2018, do godz. 15.00 formularz (zamieszczony poniżej) w wersji elektronicznej, który następnie należy pobrać ze swojej skrzynki e-mail, wydrukować, podpisać i dostarczyć do Domu Studenta PSW, ul. Sidorska 105, pok. 31. Wydrukowany i podpisany formularz należy dostarczyć przed podpisaniem umowy uczestnictwa w projekcie

WAŻNE! W przypadku zgłoszenia poprzez formularz należy przesłać skany załaczników o których mowa w par.4 ust.1 Regulaminu na adres Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

Rejestracja online: ZAKOŃCZONA

 

WYNIKI REKRUTACJI -->

czwartek, 12 lipca 2018 11:12 Poprawiony: czwartek, 11 kwietnia 2019 10:39 Wpisany przez Sławomir Stodulski