Uczelniani opiekunowie praktyk na poszczególnych kierunkach:

1. Bezpieczeństwo Narodowe

mgr Aneta Chrząszcz

dr Barbara Stefaniuk

2. Budownictwo

mgr inż. Wojciech Andrzejuk

mgr Agnieszka Karwacka

3. Informatyka

dr inż. Marta Chodyka

doc. dr Tomasz Grudniewski

4. Ekonomia

dr Danuta Guzal - Dec

5. Filologia

dr Małgorzata Dąbrowska

dr Izabela Dąbrowska

mgr Barbara Struk

6. Finanse i rachunkowość

dr Agnieszka Kuś

mgr Magdalena Pawlik

dr Agnieszka Gałecka

dr Joanna Żurakowska - Sawa

7. Pedagogika

dr Stanisława Nazaruk

dr Anetta Roszkowska

dr Marzena Ruszkowska

dr Sebastian Sobczuk

dr Piotr Zdunkiewicz

8. Pielęgniarstwo

dr Barbara Sokołowska

dr Iwona Gładysz

mgr Karol Laskowski

9. Ratownictwo medyczne

dr Anna Ślifirczyk

10. Rolnictwo

dr Alicja Baranowska

dr Iwona Mystkowska

dr Joanna Romaniuk

11. Turystyka i rekreacja

mgr Edyta Kozłowska

dr Ewa Stępień

dr Ewelina Niźnikowska

12. Zarządzanie

mgr Aneta Chrząszcz

mgr Anna Us

środa, 25 stycznia 2017 15:02 Poprawiony: poniedziałek, 05 marca 2018 09:59 Wpisany przez Sławomir Stodulski