Koła naukowe

Jak zachęcić dzieci do zdrowego jedzenia poprzez artystyczne podanie?

Serdecznie zapraszamy na nowy cykl stworzony przez 
 
141299244_172428231361031_6859626616406023464_n

Zbiórka artykułów opatrunkowych i higienicznych dla dzieci z Afryki

 

Więcej…

LUTY 2021

MIĘDZYNARODOWY DZIEŃ KOBIET I DZIEWCZĄT W NAUCE

 1

11 lutego obchodzony jest Międzynarodowy Dzień Kobiet i Dziewcząt w Nauce – święto ustanowione przez ONZ w 2015 na wniosek UNESCO, UN Women, ITU i innych organizacji, które wspierają i doceniają dostęp kobiet i dziewcząt do nauki, technologii, inżynierii, matematyki, ich kształcenia i badań naukowych na wszystkich szczeblach edukacji.

Obchody zgromadzają w siedzibie UNESCO w Paryżu ekspertów z wielu dziedzin nauki, utalentowane kobiety-naukowców, uhonorowane nagrodą L’Oréal-UNESCO dla Kobiet i Nauki, przedstawicieli Katedr UNESCO, którzy razem poszukują pomysłów na zwiększenie udziału kobiet w nauce.

Międzynarodowy Dzień Kobiet i Dziewcząt w Nauce ma na celu podkreślenie znaczącej roli dziewcząt i kobiet w rozwoju nauki i technologii. W tym dniu w szczególny sposób społeczność międzynarodowa przypomina o konieczności zapewnienia kobietom i dziewczętom pełnego i równego dostępu do nauki oraz uczestnictwa w niej, a także osiągnięcia równości płci. Niestety kobiety i dziewczęta na całym świecie wciąż muszą  zmagać się ze stereotypami oraz ograniczeniami społecznymi i kulturowymi, utrudniającymi im dostęp do edukacji i finansowania badań, co w konsekwencji uniemożliwia im karierę naukową i wykorzystanie ich pełnego potencjału.

Udział kobiet w działalności naukowej różni się od udziału mężczyzn w wielu aspektach, m.in.: mniejszym zaangażowaniem w działalność naukową w każdej epoce (także współcześnie), preferowaniem przez kobiety określonych dziedzin naukowych oraz mniejszą obecnością kobiet na eksponowanych stanowiskach naukowych itp. Dopiero w XX wieku większość uniwersytetów zaczęła przyjmować w grono studentów kobiety. Do tego czasu były one wykluczone z edukacji akademickiej.

Możliwość dostępu do wykształcenia wyższego oraz wsparcie rządowe w XX wieku, przynajmniej w USA i Europie, spowodowało zwiększenie udziału kobiet we wszystkich dziedzinach nauki. Kobiety jednak pozostają w wyraźnej mniejszości w dziedzinach ścisłych, zwłaszcza w matematyce, fizyce, informatyce i mechanice.

 

Wspaniałe naukowczynie, które zmieniły świat:

 2

Elżbieta Koopman Heweliusz – pierwsza polska astronomka, pomagała w projektowaniu obserwatorium w Gdańsku.

 

Maria Salomea Skłodowska-Curie –  polska fizyk i chemik.Nagrodą Nobla została wyróżniona po raz pierwszy w 1903r. – z fizyki, wraz z mężem Pierre’em Curie i z Henrim Becquerelem, za badania nad odkrytym przez Becquerela zjawiskiem promieniotwórczości. Po raz drugi została nagrodzona w 1911r. – z chemii za odkrycie polonu i radu, wydzielenie czystego radu i badanie właściwości chemicznych pierwiastków promieniotwórczych.

 

 

 

Anna Wierzbicka – polska językoznawczyni, znana dzięki pracom z dziedziny semantyki, pragmatyki i językoznawstwa międzykulturowego. Jest twórczynią naturalnego metajęzyka semantycznego.

 

 

 

 

Maria Zakrzewska – feministka i abolicjonistka, lekarka pochodzenia polskiego urodzona w Niemczech. była pierwszą w historii kobietą, która zdobyła tytuł doktora medycyny. Przełamała bariery blokujące kobietom dostęp do nauki medycyny w USA. Zakładała szpitale dla kobiet i była pionierką w zatrudnianiu w zawodzie pielęgniarek czarnych kobiet.

 

 

 

 

May-Britt Moser – norweska specjalistka od neurologii i neurofizjologii. Dzięki niej wiemy, jak mózg tworzy mapę otoczenia. W 2014 roku razem ze swoim mężem otrzymała Nagrodę Nobla w dziedzinie fizjologii/medycyny za odkrycie „GPS mózgu”. To system orientacji przestrzennej, który tworzy nasz mózg (a konkretnie neurony), gdy dokonuje eksploracji otoczenia za pomocą zmysłów.

 

 

 

 

Florence Bascom – pierwsza kobieta, która zdobyła tytuł doktora geologii, przyznany przez amerykańską uczelnię. Badała jak tworzą się góry.

 

 

 

 

Cecilia Payne-Gaposchkin – brytyjska astronomka, która odkryła, że Słońce składa się głównie z wodoru i helu.

 

 

 

 

Rita Levi-Montalcini – włoska specjalistka od neurologii,  autorka badań nad układem nerwowym. Została laureatką Nagrody Nobla w 1986 roku za przełomowe badania, które pozwoliły zrozumieć mechanizmy regulujące wzrost komórek i narządów u ludzi i zwierząt.

 

 

 

Chien-shiung Wu – uznana fizykiem. Rozpracowywała proces wzbogacania uranu, który zasila bomby nuklearne. Nie otrzymała Nagrody Nobla za pracę, wykazującą, że natura nie zawsze jest symetryczna. Zamiast niej powędrowała ona do dwóch innych naukowców, pomimo tego, że to ona udowodniła tę teorię jako pierwsza na drodze eksperymentów. Jest to przykład tzw. Efektu Matyldy, czyli terminu opisującego przypadki pomijania udziału kobiet naukowców w pracy badawczo-naukowej i przypisywania ich osiągnięć naukowcom mężczyznom.

 

 

 

 

Przygotowały: Patrycja Domańska, Beata Kondrasiuk

 

W dniu 17 grudnia b.r. odbyło się webinarium dla szkół średnich zorganizowane przez Zakład Socjologii. Temat spotkania brzmiał: Po co nam socjologia? Prelegentką spotkania była dr. hab. prof. PSW Hanna Podedworna, pracownik Zakładu Socjologii. Pani Profesor w niezwykle interesujący sposób wprowadziła słuchaczy w świat socjologii, wyjaśniając złożoność życia społecznego na przykładzie rozwoju tej dyscypliny naukowej. Socjologia to także obserwacja życia codziennego zwykłych ludzi, ich zachowań i tego, co się dzieje między nimi. Dzisiaj w obliczu czasów w jakich żyjemy rozważania te zyskują jeszcze bardziej na wartości.
W dniu 15 grudnia 2020 roku odbyło się spotkanie Koła Naukowego Studentów Socjologii. Zostały wybrane nowe władze koła:
- prezes koła: Dorota Husaczuk
- v-ce prezes: Natalia Gawęda
- skarbnik: Katarzyna Niedziółka
-sekretarz: Wiktoria Moczulska
Gratulujemy i życzymy powodzenia w pracy w kole!

130186071_2440724892889100_3581737962453914373_n

W dowód wdzięczności za ciężką pracę w tym trudnym dla wszystkich czasie, w dniu  06.12.2020 r. studenci SKN "Diagnoza": Monika Niczyporuk, Jakub Jewsiejew, Agata Chmielewska, Marta Grochowska wraz z opiekunem koła dr.n.o zdrowiu Anną Ławnik, przygotowali upominki mikołajkowe dla personelu medycznego Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Białej Podlaskiej.

Więcej…

Studenci Pielęgniarstwa na wolontariacie w Wojewódzkim Szpitalu

Specjalistycznym w Białej Podlaskiej.

Więcej…

dw17 listopada obchodzimy Światowy Dzień Wcześniaka. Co roku Dzień Wcześniaka świętowaliśmy w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej pomagając między innymi w przygotowaniu dekoracji i zapewnieniu atrakcji najmłodszym uczestnikom tego wydarzenia. Pomimo trudnej sytuacji, w jakiej się teraz znajdujemy pamiętamy o tym dniu. Studencji Koła Naukowego "Diagnoza" z okazji Dnia Wcześniaka przygotowali prezentację multimedialną, do której obejrzenia serdecznie zachęcamy. 

Więcej…

Studentki - Ewelina Winek, Natalia Sobolewska, Martyna Kalinowska i Justyna Krzesiak z Koła Naukowego "Diagnoza", zgłosiły się do pracy w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Białej Podlaskiej. Nasze koleżanki są obecnie na IV roku Pielęgniarstwa i w ramach wolontariatu stanowią dużą pomoc dla personelu zatrudnionego w szpitalu. Podziwiamy ich postawę,ponieważ pracując z pacjentami chorymi na Covid-19 same narażają swoje zdrowie. Jesteśmy dumni z postawy naszych Koleżanek. 

Więcej…

XLIX Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych w Olsztynie pt. ,,Koła Naukowe Szkołą Twórczego Działania”

Więcej…

Strona 1 z 15

pierwsza
poprzednia
1