Spotkanie ze studentami zakwalifikowanymi do projektu 
pt. "Program praktyk zawodowych w Państwowych Wyższych Szkołach Zawodowych"

12 stycznia 2017 r.
sala 145R
godz. 9:50-11:30

(obecność obowiązkowa)

wtorek, 10 stycznia 2017 09:21 Poprawiony: wtorek, 10 stycznia 2017 09:25 Wpisany przez Anna Bogusz