AKADEMICKIE MISTRZOSTWA PSW 2017/2018

W SIATKÓWCE


Zapraszamy zespoły jednolite lub mieszane (żeńskie / męskie / koedukacyjne) do udziału w mistrzostwach naszej uczelni w siatkówce.

Zasady zgłaszania zespołów:

Zespół zgłaszamy jako reprezentację danego kierunku (studenci, studentki I, II i III roku licencjatu oraz I i II roku studia. magisterskie ).

UWAGA – kierunki na których występują II etapy kształcenia mogą wystawić reprezentacje licencjatu i studiów magisterskich.

Zgłoszenia należy składać zgodnie z Regulaminem Ogólnym Mistrzostw na załączonym druku w Studium WFiS pok. Nr 18 – Hala Sportowa.

Termin zgłoszeń – do 19 marca (poniedziałek).

Rozpoczęcie rozgrywek – 20 marzec (wtorek) godz. 19.00.

UWAGA! - Spotkanie organizacyjne kapitanów zespołów – 20 marzec (wtorek) godz. 18.30 w Studium WFiS pok. nr 18 – Hala Sportowa.

Osobą odpowiedzialną za rozgrywki: mgr Marcin Ślósarski.

 

REGULAMIN TECHNICZNY

SIATKÓWKA

1. System rozgrywek

- system rozgrywek składa się z fazy zasadniczej.

- w fazie zasadniczej drużyny grają, systemem każdy z każdym.

2. Uczestnictwo

- dany kierunek studiów  ma prawo zgłosić do rozgrywek jeden zespół.

- do zawodów można zgłosić dowolną ilość zawodników, ale nie mniej niż 6 osób (kobiet lub mężczyzn).

- do protokołu meczowego należy wpisać wszystkich zawodników.

- jeżeli w drużynie wystąpi niezweryfikowany zawodnik to wynik meczu zostanie zweryfikowany jako walkower na niekorzyść tej drużyny.

3. Przepisy gry

- mecze rozgrywane są do 2 wygranych setów (do 25 punktów), set decydujący – tie-break rozgrywany jest do 15 punktów, sety grane są z zachowaniem dwupunktowej przewagi.

- punktacja w meczach fazy zasadniczej: zwycięstwo 2 pkt., przegrana 1 pkt.

- o klasyfikacji końcowej w decyduje kolejno: większa ilość zdobytych punktów, lepszy stosunek setów, lepszy stosunek małych punktów.

- niestawienie się drużyny w ciągu 15 minut od wyznaczonej godziny rozpoczęcia meczu oznacza walkower.

4. Uwagi końcowe

- ustalenia nieujęte w/w regulaminie rozstrzyga koordynator lub sędzia główny zawodów.

piątek, 09 marca 2018 10:38 Poprawiony: piątek, 09 marca 2018 13:36 Wpisany przez Justyna Sadowska