Drodzy Studenci,

Przed nami trzeci tydzień zawieszenia zajć i przejścia w tryb nauczania on-line (Zarządzenie nr 31/2020
Rektora Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej z dnia 25.03.2020 r.
w sprawie: kontynuacji zmiany formy organizacji zajęć dydaktycznych w terminie od 26 marca do 10 kwietnia 2020 roku w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej).

 

Zdajemy sobie sprawę, że wielu z Was, swój czas musi dzielić pomiędzy naukę, pracę i rodzinę. Niejednokrotnie pracujecie w służbach, które w tym trudnym czasie są bardzo ważne: ratownicy medyczni, strażacy, straż graniczna, policja, wojsko, pielęgniarstwo. Bardzo Wam jesteśmy wdzięczni i gratulujemy Wam odwagi. Rodzicom i opiekunom osób starszych gratulujemy cierpliwości i oddania. 

Wszystkim nam nie jest łatwo wytrzymać w izolacji. Tym bardziej zachęcamy do stosowania się do zasady 3x30x130 (zasada opisana w postach poniżej).

Aby nie obciążać Państwa zbyt wieloma dodatkowymi zajęciami a jednocześnie dopełnić obowiązku wspólnej pracy zdalnej, prosimy o napisanie pracy teoretycznej na wybrany przez Państwa temat, zgodnie z Kartą Przedmiotu Wychowanie Fizyczne ( Karty przedmiotu znajdują się na stronie Uczelni w zakładce pliki do pobrania, plany studiów, karty przedmiotów). Forma pracy dowolna: referat lub prezentacja, proszę nie zapomnieć o bibliografi oraz o podaniu swojego nazwiska  oraz kierunku i grupy.

Prace proszę przesyłać na adres mailowy swojego prowadzącego, do Świąt Wielkanocnych.

Jednocześnie, zachęcamy Państwa do prowadzenia dziennika samorealizacji, którego wzór przedstawiamy tutaj:  Dziennik_samorealizacji.docx 

Prowadzenie dziennika przez cały okres nieobecności na uczelni, stanowić będzie swojego rodzaju autodoping do codziennego dbania o aktywność i pozwoli Wam uświadomić sobie czy wystarczająco czasu poświęcacie aktywności ruchowej w trosce o zdrowie, zarówno fizyczne jak i psychiczne. 

Zyczymy wszystkim wytrwałości i cierpliwości a przede wszystkim zdrowia.


Ze sportowym pozdrowieniem

Pracownicy Studium Wychowania Fizycznego i Sportu

PSW Biała Podlaska

 


poniedziałek, 30 marca 2020 07:00 Poprawiony: poniedziałek, 30 marca 2020 08:56 Wpisany przez Justyna Sadowska