Pracownicy

poradnie_zdrowia_psychicznego_koronoawirus_strona

Więcej…

santander-uni


SZKOLENIE Z INSTRUKCJI KANCELARYJNEJ – SANTANDER UNIVERSIDADES 

 

W dniu 29 listopada 2018 roku Kierownicy, koordynatorzy i pracownicy jednostek organizacyjnych pionu administracyjnego Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej uczestniczyli w szkoleniu wewnętrznym, zamkniętym poświęconym właściwemu archiwizowaniu wytwarzanych dokumentów i stosowaniu zasad kancelaryjnych.

Szkolenie miało na celu zapoznanie pracowników z istotnymi zmianami wynikającymi z wprowadzonego Rozporządzenia z dnia 14 października 2015 r. Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w sprawie warunków i trybu przekazywania do archiwów państwowych materiałów archiwalnych tworzących ewidencjonowany niepaństwowy zasób archiwalnych, a co z tym idzie wprowadzenia zaktualizowanych dokumentów wewnętrznych tj. Instrukcji Kancelaryjnej, Rzeczowego Wykazu Akt oraz Instrukcji w Sprawie Organizacji i Zakresu Działania Archiwum Zakładowego.

Szkolenie zostało przeprowadzone przez doświadczonego specjalistę ds. kancelaryjno – archiwalnych, wieloletniego pracownika archiwum państwowego. W szkoleniu wzięło udział 100 pracowników Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Szkolenie zrealizowano dzięki wsparciu programu Santander Universidades.

Szanowni Państwo,

W związku z wynikającym z Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce obowiązkiem stosowania od dnia 01.01.2019 r. Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (JSA), udostępniamy Państwu bazę wiedzy o tym systemie w postaci Podręcznika obsługi, przygotowanego przez Ośrodek Przetwarzania Informacji, dostępnego pod adresem:

jsa1PODRĘCZNIK OBSŁUGI

https://jsa-wiki.opi.org.pl/doku.php?id=podrecznik 

 

W celu zapoznania się z funkcjonalnością systemu JSA udostępniamy także link do filmów instruktażowych przygotowanych przez OPI: https://www.youtube.com/playlist?list=PLhrk1HkrMtpw4xZX75u5nZhAtPe1_PHPT 

Zachęcamy również do udziału w szkoleniu "Jednolity System Antyplagiatowy – jak interpretować wynik?"

logoSU_BZWBK

W dniu 8 czerwca 2018 roku w Ośrodku Szkoleniowo - Wypoczynkowym Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej w Międzyrzecu Podlaskim odbyło się seminarium pt.: „Wdrożenie RODO w uczelni – dostosowanie dokumentów związanych z pozyskiwaniem i przetwarzaniem danych osobowych”. Seminarium zostało przeprowadzone przez Zespół ds. Nauki i Szkolnictwa Wyższego Agencji Szkolenia i Promocji Kadr z siedzibą w Warszawie. W 8-godzinnym seminarium wzięło udział 35 pracowników kadry kierowniczej i administracyjnej Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Celem seminarium było przygotowanie uczelni do zmian jakie związane są z wejściem w życie Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO).  Seminarium finansowane w ramach programu Santander Universidades.

http://bip.pswbp.pl/artykul/115/84/regulamin-zakladowego-funduszu-swiadczen-socjalnych-psw-im-papieza-jana-pawla-ii-w-bialej-podlaskiej-tekst-jednolity

Strona 2 z 2

2
następna
ostatnia