Szanowni Państwo,

W związku z wynikającym z Ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce obowiązkiem stosowania od dnia 01.01.2019 r. Jednolitego Systemu Antyplagiatowego (JSA), udostępniamy Państwu bazę wiedzy o tym systemie w postaci Podręcznika obsługi, przygotowanego przez Ośrodek Przetwarzania Informacji, dostępnego pod adresem:

jsa1PODRĘCZNIK OBSŁUGI

https://jsa-wiki.opi.org.pl/doku.php?id=podrecznik 

 

W celu zapoznania się z funkcjonalnością systemu JSA udostępniamy także link do filmów instruktażowych przygotowanych przez OPI: https://www.youtube.com/playlist?list=PLhrk1HkrMtpw4xZX75u5nZhAtPe1_PHPT 

Zachęcamy również do udziału w szkoleniu "Jednolity System Antyplagiatowy – jak interpretować wynik?"

poniedziałek, 12 listopada 2018 10:38 Poprawiony: czwartek, 24 stycznia 2019 10:58 Wpisany przez Marek Kowalczyk