Zorganizowanie indywidualnych, 2-godzinnych spotkań uczniów z doradcami zawodowymi na terenie szkół uczestniczących w projekcie.

Celem spotkań będzie określenie predyspozycji zawodowych i pomoc w budowaniu ścieżki rozwoju zawodowego. W ramach spotkań zostanie przeprowadzony test kariery, określone zostaną preferencje zawodowe oraz przybliżona zostanie wiedza o zawodach zgodnych z ujawnionymi preferencjami zawodowymi. Spotkanie zakończy podsumowanie i ustosunkowanie się doradcy do pytań i wątpliwości zgłaszanych przez uczniów. W działaniach zostanie wykorzystane specjalistyczne oprogramowanie. Działania przeprowadzą licencjonowani, doświadczeni doradcy zawodowi.

Potwierdzeniem uczestnictwa w szkoleniu będą certyfikaty uczestnictwa.

W działaniach z zakresu doradztwa zawodowego uczestniczyć będzie 25 uczniów – tworzących pięć 5-osobowych zespołów reprezentujących szkoły uczestniczące w projekcie. Przewidziano udział każdego z 25 uczniów w 2-godzinnym spotkaniu z doradcą zawodowym. Łącznie zrealizowanych zostanie 50 godzin spotkań doradców z uczniami.

W ramach projektu zostaną zorganizowane również 1-godzinne spotkania z nauczycielami uczestniczącymi w projekcie poświęconych pracy z uczniem nad rozwojem zawodowym.

W działaniach z zakresu doradztwa zawodowego uczestniczyć będzie 5 nauczycieli sprawujących opiekę nad zespołami uczniowskimi uczestniczącymi w projekcie. W ramach spotkań z doradcą nauczyciele otrzymają komplet materiałów z zakresu poradnictwa zawodowego. Obejmą one scenariusze kilkudziesięciu zajęć z zakresu takiej tematyki, jak: poznawanie siebie, rynek pracy, uczenie się, rozwój kompetencji kluczowych. Materiały stanowić będą kompletny zestaw pomocy przygotowanych do prowadzenia zajęć z poradnictwa zawodowego, dostarczanych na CD, zawierających cel zajęć, opis ich przebiegu, załączniki potrzebne do ich przeprowadzenia, prezentacje do wyświetlenia. Potwierdzeniem uczestnictwa w szkoleniu będą certyfikaty uczestnictwa. sobota, 08 lutego 2020 12:15 Wpisany przez Arkadiusz Franczuk