Uprzejmie informujemy, że od dnia 01.06.2022r. uruchomiona zostanie elektroniczna rejestracja wniosków dla osób, ubiegających się o miejsce w domach studenckich na rok akademicki 2022/2023. 

1. Elektroniczna rejestracja wniosków odbywa się:

- dla studentów poprzez WU – Wirtualną Uczelnię,
- dla kandydatów na studia poprzez IRK – Internetową Rejestrację Kandydata.

Szczegółowa instrukcja składania elektronicznych wniosków zamieszczona jest na końcu komunikatu.

2. Po wypełnieniu wniosku w WU lub IRK, wniosek należy wydrukować, uzupełnić pisemnie zamieszczoną w nim tabelę, na podstawie niżej wymienionych dokumentów (załączników), które należy dołączyć do wniosku:
- zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości dochodu NETTO osiągniętego w 2021r. przez wszystkie osoby pełnoletnie pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym,
- zaświadczenie z Urzędu Gminy w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego,
- zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły lub studiowaniu na studiach stacjonarnych lub niestacjonarnych rodzeństwa, które nie ukończyło 26 roku życia,
- orzeczenie o niepełnosprawności – w przypadku osoby niepełnosprawnej.

Uwaga!

Obcokrajowcy składają również zaświadczenie o zameldowaniu (składzie rodziny).
Wszystkie dokumenty muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.
W przypadku stwierdzenia pomyłki na elektronicznym wniosku, dotyczącej wyliczenia dochodu netto/miesiąc/osobę lub ilości kilometrów dzielącej miejsce zamieszkania od Uczelni, istnieje możliwość naniesienia korekty jedynie na wniosku w wersji papierowej.

3. Wydrukowany, uzupełniony i podpisany wniosek wraz z wyżej wymienionymi załącznikami, należy złożyć administracji Domu Studenta – p.135 przy ul. Sidorskiej 107 w nieprzekraczalnych terminach:
- do 31 lipca 2022r. – studenci ABNS,
- do 31 sierpnia 2022r. – kandydaci na studia.  

Osoby ubiegające się o zakwaterowanie w DS. zostaną wyłonione na podstawie postępowania kwalifikacyjnego przeprowadzonego przez komisję kwalifikacyjną powołaną przez Rektora. Wyniki zostaną ogłoszone na stronie internetowej Uczelni:
- 16.08.2022r. – studenci według numerów albumów,
- 15.09.2022r. – kandydaci według serii i numeru dowodu osobistego/paszportu.  

Od 01.07.2022r. obowiązują nowe wysokości miesięcznych opłat za DS., (do wglądu poniżej) plus kaucja zwrotna w wysokości jednomiesięcznej opłaty za dany lokal, zgodnie z Zarządzeniem nr 75/2022 Rektora ABNS.

Pytania proszę kierować na adres: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  lub Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.  

 

  Instrukcja składania wniosku o Dom Studenta ABNS – KANDYDACI NA STUDIA  

  Instrukcja składania wniosku o Dom Studenta ABNS – STUDENCI  

Po wypełnieniu wniosku w WU lub IRK, wniosek należy wydrukować, uzupełnić pisemnie zamieszczoną
w nim tabelę, na podstawie niżej wymienionych dokumentów (załączników), które należy dołączyć do wniosku:

- zaświadczenie z urzędu skarbowego o wysokości dochodu NETTO osiągniętego w 2019r. przez wszystkie osoby pełnoletnie pozostające we wspólnym gospodarstwie domowym,

- zaświadczenie z Urzędu Gminy w przypadku posiadania gospodarstwa rolnego,

- zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły lub studiowaniu na studiach stacjonarnych lub niestacjonarnych rodzeństwa, które nie ukończyło 26 roku życia,

- orzeczenie o niepełnosprawności – w przypadku osoby niepełnosprawnej.

Uwaga!

Obcokrajowcy składają również zaświadczenie o zameldowaniu (składzie rodziny). Wszystkie dokumenty muszą być przetłumaczone na język polski przez tłumacza przysięgłego.

W przypadku stwierdzenia pomyłki na elektronicznym wniosku, dotyczącej wyliczenia dochodu netto/miesiąc/osobę lub ilości kilometrów dzielącej miejsce zamieszkania od Uczelni, istnieje możliwość naniesienia korekty jedynie na wniosku w wersji papierowej.

piątek, 27 maja 2022 08:57 Poprawiony: piątek, 15 lipca 2022 12:08 Wpisany przez Marek Kowalczyk