Rozpoczęła się rekrutacja do projektu pn.: Zbuduj swoją karierę! Program rozwoju kompetencji studentów Budownictwa PSW.

Zapraszamy do udziału w projekcie.

Zachęcamy do zapoznania się z regulaminem projektu i zgłoszenia swojego udziału poprzez wypełnienie i dostarczenie do Biura projektu kompletu dokumentów (formularz zgłoszeniowy, wydruk ze średnią ocen z poprzedniego roku akademickiego) oraz ustalenia terminu przeprowadzenia badania kompetencji. Przeprowadzenie bilansu kompetencji jest elementem obligatoryjnym w celu zakwalifikowania do projektu. Formularz w wersji papierowej można pobrać w Biurze projektu, a w wersji elektronicznej na stronie http://www.pswbp.pl/index.php/pl/zbuduj-swoja-kariere

Wypełnione formularze zgłoszeniowe należy składać osobiście do dnia 28.02.2017 r. w Biurze projektu od poniedziałku do piątku, w godz. 7.30 do 15.30.

BIURO PROJEKTU:

ul. Sidorska 95/97, II piętro, pok. 378

Zespół projektowy:

Kierownik projektu PSW: prof. dr hab. Stanisław Fic, pok. 378,

Asystent: mgr. Monika Jarosz – Hadam, pok. 378,

Dokumenty do pobrania:

  • Regulamin projektu
  • Formularz zgłoszeniowy
piątek, 03 lutego 2017 14:18 Poprawiony: wtorek, 25 kwietnia 2017 14:24 Wpisany przez Marek Kowalczyk

Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych