Zbuduj Swoją Karierę! Program rozwoju kompetencji studentów Budownictwa PSW

Zbuduj swoją karierę! Program rozwoju kompetencji studentów Budownictwa PSW.

Projekt współfinasowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020, Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Projekt będzie realizowany w okresie od 01.02.2017 r. do 31.01.2020 r.

Celem projektu jest dostosowanie do 31.01.2020. kompetencji zawodowych i informatycznych studentów Budownictwa PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej do wymagań pracodawców na lokalnym rynku pracy.

Więcej…

Rozpoczęła się rekrutacja do projektu pn.: Zbuduj swoją karierę! Program rozwoju kompetencji studentów Budownictwa PSW.

Zapraszamy do udziału w projekcie.

Więcej…

Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych