Zbuduj swoją karierę! Program rozwoju kompetencji studentów Budownictwa PSW.

Projekt współfinasowany jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ 2014-2020, Oś priorytetowa: III. Szkolnictwo wyższe dla gospodarki i rozwoju, Działanie: 3.1 Kompetencje w szkolnictwie wyższym.

Projekt będzie realizowany w okresie od 01.02.2017 r. do 31.01.2020 r.

Celem projektu jest dostosowanie do 31.01.2020. kompetencji zawodowych i informatycznych studentów Budownictwa PSW im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej do wymagań pracodawców na lokalnym rynku pracy.

Projekt obejmie wsparciem 45 studentów Budownictwa Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej. Będą mogli oni wziąć udział w:

1. SZKOLENIACH CERTYFIKOWANYCH:

- AUTOCAD poziom zaawansowany
- Revit Architecture
- Autodesk Robot Structual Analysis
- Obsługa programu Norma PRO/STANDARD
- Zarządzanie projektami budowalano-montażowymi w systemie MS Project

2. WARSZTATACH:

- Termowizja
- Ocena energetyczna budynków z wykorzystaniem programu Arcadia Thermo
- WIBROAKUSTYKA ŚRODOWISKA

3. ZAJĘCIACH PROJEKTOWYCH:

- Wykonanie projektów obiektów budowlanych
- Tworzenie harmonogramów

4. WIZYTACH STUDYJNYCH

Dzięki wsparciu przewidzianemu w projekcie studenci będą bardziej konkurencyjni na lokalnym i regionalnym rynku pracy. Wyposażeniu w nowe kompetencje będą mogli łatwiej znaleźć pracę lub samemu założyć własną działalność gospodarczą. Bezpośrednim efektem oczekiwanym po zakończeniu studiów przez uczestników projektu jest podjęcie przez nich w ciągu miesięcy zatrudnienia lub dalszego kształcenia.

Wartość projektu: 311 348, 95 zł

Wartość dofinansowania z Europejskiego Funduszu Społecznego: 292 954,95 zł

środa, 01 lutego 2017 14:00 Wpisany przez Marek Kowalczyk

Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych