wykad_ywno_facebook_post_image_1200x628

W ostatnich latach obserwuje się szybki rozwój rynku żywnościowego, dostosowującego się do ogromnych wymagań i różnorakich potrzeb dzisiejszego konsumenta. Wraz z nadejściem ery globalizacji życie człowieka zmieniło się diametralnie. Niekorzystne zmiany stylu życia, przy równoczesnym wzroście świadomości zdrowotnej konsumenta
i dążenia do zapewnienia właściwego stanu zdrowia, przyczyniają się do zwiększonego zapotrzebowania na produkty o specjalnie zaprojektowanym składzie, wykazujące korzystne udokumentowane oddziaływanie zdrowotne, cechujące się jednocześnie wysoką jakością sensoryczną i wygodą w ich stosowaniu.

W efekcie powstał cały zespół grup produktów, które określamy mianem nowej żywności, żywności nowej generacji bądź po prostu – novel food, do których należą zarówno żywność genetycznie modyfikowana, żywność ekologiczna, wygodna, etniczna jak i żywność funkcjonalna. W zależności od postaw i zachowań konsumentów w stosunku do novel food, jej spożywanie może ograniczyć ryzyko powstania chorób dietozależnych, być elementem wspomagającym ich leczenie, może być również przyczyną ich rozwoju oraz powstawania zaburzeń żywieniowych.

Dlatego w dzisiejszym świecie bardzo istotne jest długotrwałe budowanie prawidłowych postaw oraz ciągła edukacja zdrowotna, która pomaga odkrywać, jakie wybory służą rozwojowi i lepszej jakości życia. Może dzięki temu przyszłe pokolenia nie będą borykać się z problemami zdrowotnymi, a także ponosić kosztów związanych z leczeniem chorób.