Rekrutacja na certyfikowane szkolenie „MASAŻ TKANEK GŁĘBOKICH”- studenci kierunku Fizjoterapia

Informujemy, iż od dnia 18.10.2019 r. rozpoczyna się rekrutacja studentów I roku studiów drugiego stopnia kierunku Fizjoterapia (nabór 2019/2020) Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej do udziału w szkoleniu „MASAŻ TKANEK GŁĘBOKICH” realizowanym w ramach projektu „Stawiamy na Zintegrowany Rozwój!” – Zadanie 7 Podniesienie kompetencji zawodowych studentów kierunku Fizjoterapia.

Rekrutacja trwa do 31.10.2019 r.

 

Szkolenie odbędzie się w siedzibie Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.

Szkolenie z MASAŻU TKABEK GŁĘBOKICH obejmie łącznie 40 godzin dydaktycznych, realizowane będzie w listopadzie 2019 w systemie weekendowym.

Wypełniony formularz zgłoszeniowy (do pobrania na stronie internetowej projektu) http://www.pswbp.pl/files/admin/Stawiamy_na_Rozwj_Zintegrowany/dokumenty/Formularz_rekrutacyjny_studenci.pdf oraz dokumenty spełniające kryteria rekrutacji dla uczestników projektu będących studentami PSW (Regulamin rekrutacji i udziału w formach wsparcia dla studentów, realizowanych w ramach projektu „Stawiamy na Rozwój Zintegrowany!” § 4 ust. 7 ) tj.

O zakwalifikowaniu do projektu decyduje średnia ocen uzyskana przez kandydatów
w dotychczasowym toku studiów. W przypadku zbieżnych wyników pod uwagę brane
są zaświadczenia potwierdzające aktywność studencką w ostatnim roku studiów (np. zaświadczenia o przynależności do koła naukowego, zaświadczenie o działalności w Samorządzie Studenckim, zaświadczenie o współorganizacji wydarzeń uczelnianych, itp.). Jako kryterium rozstrzygające brana będzie pod uwagę kolejność zgłoszeń

należy dostarczyć do Biura projektu, pok. 209 H (7:30-15:30) w nieprzekraczalnym terminie do 31.10.2019 r. do godziny 15.30.

Wszelkie informacje na temat projektu oraz w/w szkolenia można uzyskać w Biurze projektu.

wtorek, 22 października 2019 08:10 Poprawiony: środa, 23 października 2019 10:07 Wpisany przez Arkadiusz Franczuk

Stawiamy na Rozwój Zintegrowany