Informujemy, iż od dnia 10.01.2023 r. rozpoczyna się rekrutacja studentów V roku jednolitych studiów magisterskich kierunku Fizjoterapia (nabór 2018/2019) oraz w przypadku niewypełnienia limitu uczestników - studentów IV roku jednolitych studiów magisterskich na kierunku Fizjoterapia (nabór 2019/2020) Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II do udziału w szkoleniu „Terapia manualna” realizowanym w ramach projektu „Stawiamy na Rozwój Zintegrowany!” – Zadanie 7 Podniesienie kompetencji zawodowych studentów kierunku Fizjoterapia.

Rekrutacja trwa do 18.01.2023 r.

Szkolenie odbędzie się w siedzibie Akademii Bialskiej Nauk Stosowanych im. Jana Pawła II.

Szkolenie TERAPIA MANUALNA obejmie łącznie 120 godzin dydaktycznych, realizowane będzie w okresie luty – maj 2023 r. w systemie weekendowym (5 modułów).

Wypełniony formularz zgłoszeniowy (do pobrania na stronie internetowej projektu) http://www.akademiabialska.pl/index.php/pl/wsparcie-studenci/dokumenty-do-pobrania
oraz dokumenty spełniające kryteria rekrutacji dla uczestników projektu będących studentami ABNS w Białej Podlaskiej (Regulamin rekrutacji i udziału w formach wsparcia dla studentów, realizowanych w ramach projektu „Stawiamy na Rozwój Zintegrowany!” § 4 ust. 7 ) tj.

O zakwalifikowaniu do projektu decyduje średnia ocen uzyskana przez kandydatów
w dotychczasowym toku studiów. W przypadku zbieżnych wyników pod uwagę brane
są zaświadczenia potwierdzające aktywność studencką w ostatnim roku studiów (np. zaświadczenia o przynależności do koła naukowego, zaświadczenie o działalności w Samorządzie Studenckim, zaświadczenie o współorganizacji wydarzeń uczelnianych, itp.). Jako kryterium rozstrzygające brana będzie pod uwagę kolejność zgłoszeń.

należy dostarczyć do pok. 209 H (7:30-15:30) w nieprzekraczalnym terminie do 18.01.2023 r. do godziny 15.30.

Wszelkie informacje na temat projektu oraz w/w szkolenia można uzyskać w Biurze projektu.

  Harmonogram_szkolenia_TM.pdf 

  Lista_KODOWANA_uczestnikw_TM-_IV_i_V_rok_-_2022-2023.pdf 

  Lista_zaktualizowana_KODOWANA_uczestnikw_TM-_IV_i_V_rok_-_2022-2023_-_09.02.2023.pdf 

 

wtorek, 10 stycznia 2023 13:23 Poprawiony: wtorek, 14 lutego 2023 07:45 Wpisany przez Arkadiusz Franczuk

Stawiamy na Rozwój Zintegrowany