Czy masz wrażenie, że otaczający Cię, współczesny świat zmienia się bardzo dynamicznie a niektóre jego procesy nie są do końca zrozumiałe i nie Jesteś w stanie logicznie ich wyjaśnić? Czy kiedykolwiek zastanawiałeś się jakimi regułami, zasadami rządzi się świat XXI wieku? Czy pojęcia takie jak „globalna wioska cyfrowa”, „Czwarty Świat”, „netokracja”, „społeczeństwo sieci”, „Second Life Generation”, o których czytasz lub słyszysz w mediach są dla Ciebie jasne i zrozumiałe? Jeżeli patrząc na dzisiejszy świat szukasz odpowiedzi na pytania: Jak jest skonstruowany otaczający nas świat?, Jak będzie wyglądać i funkcjonować społeczeństwo XXI wieku? Jak zmienić rzeczywistość wokół nas? to SOCJOLOGIA jest nauką, która w wyczerpujący sposób pomoże Ci znaleźć odpowiedzi na te pytania oraz wyjaśnić i zrozumieć procesy jakie zachodzą w dzisiejszym świecie.

Socjologia dostarcza wiedzy bez której większość instytucji i organizacji politycznych, ekonomicznych, społecznych czy medialnych nie byłoby w stanie skutecznie funkcjonować. Socjolog potrafi szybciej niż inni zauważyć zmiany w otaczającej rzeczywistości społecznej i skuteczniej się do nich dostosować.

Program studiów realizowany jest 3 lata (6 semestrów). Przez pierwsze 3 semestry student zdobywa wiedzę z przedmiotów ogólnych takich jak: Podstawy socjologii, Logika, Historia myśli społecznej i myśli socjologicznej, Historia filozofii, Komunikacja społeczna, Statystyka, Metodologia badań społecznych i innych. Na 4 semestrze studiów studenci wybierają seminaria i przedmioty specjalizacyjne zgodnie ze swoimi zainteresowaniami np.

- Socjologia Gospodarki i Internetu: Socjologia gospodarki, Socjologia Internetu, Psychologia w biznesie, Internet w gospodarce, Socjologia organizacji, Socjologia konsumpcji, Analiza sieci społecznych

- Komunikacja Społeczna i Media: Reklama w nowoczesnym społeczeństwie, Teorie i narzędzia badania opinii publicznej, Public relations, Prawo prasowe, autorskie, etyka dziennikarska, Sztuka dialogu i wystąpień publicznych, Gatunki dziennikarskie, Systemy i rynki medialne, Media globalne, lokalne i środowiskowe.


Charakterystyka specjalności:

- Socjologia Gospodarki i Internetu

Istotą studiowania na specjalności Socjologia Gospodarki i Internetu jest uzyskanie wiedzy teoretycznej i przede wszystkim praktycznej umożliwiającej poruszanie się we współczesnej gospodarce opartej na wiedzy i innowacji. Umiejętności te mogą być wykorzystane przez absolwentów Socjologii Gospodarki i Internetu w ich przyszłej pracy zawodowej w firmach, instytucjach samorządowych, organizacjach pozarządowych i agendach rządowych, firmach z branży IT, działaniach obejmujących zarządzanie zasobami ludzkimi.

Realizowane w ramach specjalności  zajęcia i warsztaty umożliwiają podniesienie kwalifikacji zawodowych i zdobycie umiejętności wymaganych na współczesnym, bardzo konkurencyjnym rynku pracy. W trakcie zajęć z Socjologii Gospodarki możemy, przy wykorzystaniu teorii i metod socjologii ogólnej i innych subdyscyplin, opisywać, wyjaśniać
i przewidywać zjawiska, procesy gospodarcze zachodzące we współczesnym świecie. Poznajemy w jaki sposób i na jakich zasadach funkcjonują współczesne gospodarki zarówno lokalne jak również globalne, szczególnie w kontekście społeczeństwa informacyjnego. Zdobywamy wiedzę z zakresu pieniądza, w tym pieniądza elektronicznego, jego znaczenia w społeczeństwie i gospodarce. Ponadto uczymy się jak wyjaśnić i zrozumieć współczesne zachowania konsumenckie, postawy ekonomiczne, kultury organizacyjne różnych firm: europejskich, azjatyckich, amerykańskich. Zajęcia z Socjologii Internetu służą zdobyciu praktycznej wiedzy z zakresu wykorzystania Internetu w działalności gospodarczej, życiu politycznym, itp. Ponadto uczymy się jak założyć i skutecznie rozwijać działalność gospodarczą przez Internet, czym się kierować  przy tego typu działalności, jak zarządzać firmą w okresie kryzysów gospodarczych i silnej konkurencji na rynku. Zajmujemy się również badaniem specyfiki organizacji wirtualnych, skutecznymi działaniami w zakresie e-marketingu oraz e-reklamy.

Istotnym elementem studiów jest realizacja praktyk studenckich w różnego rodzaju firmach, instytucjach rządowych i pozarządowych, instytucjach zajmujących się analizą rynku ekonomicznego, promocją i reklamą. Otrzymujemy praktyczne narzędzia umożliwiające badanie relacji społeczeństwo/jednostka ludzka a gospodarka/ekonomia, prowadzenie badań marketingowych, itp.

- Komunikacja Społeczna i Media

Celem studiowania na kierunku komunikacja społeczna i media jest zdobycie niezbędnej wiedzy teoretycznej i praktycznych umiejętności umożliwiających sprawne poruszanie się w świecie mediów. Wiedza ta, będzie mogła być wykorzystana przez adeptów sztuki socjologicznej w przyszłej pracy w mediach, reklamie, marketingu, instytucjach samorządowych i badawczych.

Nauka na naszym kierunku składa się z dwóch części. Pierwszy blok to wiedza ogólnosocjologiczna. Drugi to przede wszystkim zdobywanie wiedzy z zakresu komunikacji społecznej i mediów. Podczas nauki mamy możliwość nabyć specjalistyczną wiedzę z zakresu teorii i praktyki komunikacji. W trakcie zajęć dowiadujemy się czym jest komunikacja społeczna, interpersonalna, masowa, jak komunikują się politycy, w jaki sposób negocjować, rozwiązywać konflikty. Poznajemy od strony praktycznej i historycznej takie środki komunikacji jak prasa, telewizja, radio, książki, czy Internet. Dowiadujemy się w jaki sposób tworzą otaczający nas medialny świat. Ponadto poznajemy tajniki kultury współczesnej, kultury popularnej. Dowiadujemy się, czym są media globalne, jak działają ogromne koncerny medialne ale i to jak wygląda rynek mediów na poziomie lokalnym. Z kolei z zajęć z systemów medialnych wiemy się, jakie rozwiązania odnośnie mediów ich specyfiki są stosowane w USA, Anglii, Japonii.

Szereg przedmiotów ma charakter ściśle praktyczny: podczas wielu zajęć z komunikacji czy psychologii można nabyć sprawności w komunikacji międzyludzkiej i publicznej, nauczyć się skutecznej prezentacji własnych poglądów. Oprócz tego uczymy się jak radzić sobie w sytuacjach kryzysowych oraz zapoznajemy się ze sztuką dyskusji - niezbędną tak w pracy dziennikarza, marketingowca, jak i w życiu osobistym.

Na zajęciach z gatunków dziennikarskich zapoznajemy się z tajnikami sztuki pisania artykułu prasowego, wywiadu. Dowiadujemy się czym jest reklama jak działa, co zrobić by przekaz reklamowy był skuteczny. Uczymy się wykorzystywać narzędzia Public Relations, w celu m.in. promowania swojego biznesu. Ponadto dowiadujemy się jak diagnozować potrzeby społeczeństwa, w jaki sposób wykorzystać środki komunikacji w sprawnym działaniu marketingowym.

Ważnym elementem studiów jest wykorzystanie zdobytych umiejętności podczas praktyk studenckich w mediach i agencjach reklamowych.

Zajęcia ze źródeł informacji dziennikarskiej podpowiedzą gdzie i w jaki sposób szukać wiedzy niezbędnej w pracy np. reportera telewizyjnego czy radiowego, jak rozmawiać z informatorami i jak ich chronić. Uczymy się jak zdobywać informacje zgodnie z etycznymi wyznacznikami zawodu dziennikarza.

Dostajemy również niezbędne w pracy socjologa praktyczne narzędzia, które pozwalają nam badać istotne problemy społeczeństwa, ale i funkcjonowania mediów. Wiemy jak zrobić praktyczne badania na każdy interesujący nas temat. Uczymy się podejmowania i opracowywania badań opinii publicznej, badania skuteczności reklamy.


Studia z Socjologii w PSW to:

- nowoczesne metody nauczania
- wysoko wykwalifikowana, współpracująca ze studentami kadra naukowo-dydaktyczna
- praktyczne zajęcia metodologiczne i warsztatowe, z wykorzystaniem komputerów, przygotowanie do pracy z programami do analizy statystycznej, jakościowej oraz nowatorskiej metody jaką jest analiza sieci społecznych
- możliwość podjęcia atrakcyjnych praktyk zawodowych
- dynamiczne życie akademickie – uczestnictwo w konferencjach, wykładach otwartych, kole naukowym, itp.
- infrastruktura uczelni dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych
- dostęp do Telecentrum wyposażonego w stanowiska komputerowe z dostępem do Internetu
- pomoc w formie stypendium
- 250 miejsc w Domu Akademickim PSW (od II kwartału 2012 roku)

 

wiz5 wiz6

 


 

WYBIERZ KIERUNEK WIELU MOŻLIWOŚCI!!!
WYBIERZ SOCJOLOGIĘ!!!

foto

 

wtorek, 07 grudnia 2010 09:52 Poprawiony: piątek, 30 grudnia 2011 10:33 Wpisany przez Marek Kowalczyk