Jeśli chcesz być konkurencyjny na  rynku pracy - studiuj u nas Socjologię!!!

Absolwent socjologii PSW im. Papieża Jana Pawła II ukończy kierunek, który doskonale wpisuje się we współczesną rzeczywistość, w której na szeroką skalę wykorzystuje się  techniki informacyjne i sieciowe. Dzisiejszy rynek pracy związany z gospodarką i mediami wymaga z jednej strony fachowej, głębokiej wiedzy, a z drugiej strony świetnej orientacji w wielu innych dziedzinach. Oferta Instytutu w postaci studiów na specjalnościach Socjologia Gospodarki i Internetu oraz Komunikacja Społeczna i Media wychodzą naprzeciw oczekiwaniom rynku pracy.

Socjologia dostarcza studentom szeroki zakres wiedzy potrzebnej do zdobycia umiejętności w zakresie prowadzenia badań socjologicznych, diagnozowania i wyjaśniania zjawisk i procesów społeczno-gospodarczych i społeczno-politycznych. Daje również niespotykaną na innych kierunkach wiedzę o funkcjonowaniu współczesnego społeczeństwa polskiego w wymiarze instytucji, gospodarki, kultury, mediów i historii.

Wśród zawodów zaliczanych do tzw. „pozytywnego trendu rozwojowego” znalazły się specjalizacje z zakresu socjologii w związku z dużym zapotrzebowaniem na specjalistów ds. analiz rynku, promocji, sprzedaży, rozwoju zasobów ludzkich. Z raportu Rządowego Centrum Studiów Strategicznych wynika, że na rynku pracy utrzyma się zapotrzebowanie na zawody związane nowoczesnymi technologiami, innowacjami, informacją i biznesem w takich dziedzinach jak: obsługa procesów integracji regionalnej, elektroniczna bankowość, handel elektroniczny i inne. 

 Absolwenci socjologii dzięki zdobytej wiedzy, posiadanym umiejętnościom i kwalifikacjom, są zatrudniani na stanowiskach, które umożliwiają podjęcie ciekawych i rozwijających wyzwań, dając możliwość samorealizacji jak np.

 • kierownicy lub członkowie zespołów w ośrodkach badań opinii publicznej (społecznej), w instytutach badawczych, firmach marketingowych
 • analitycy badań rynku
 • specjaliści ds. programów i projektów społecznych
 • specjaliści od rynku pracy i zarządzania zasobami ludzkimi (szeroko pojęte HR)
 • specjaliści ds. komunikacji społecznej, reklamy i marketingu
 • specjaliści ds. kultury organizacyjnej firmy
 • brokerzy informacji – odpowiedzialni za szkolenie pracowników, koordynację oraz administrowanie kanałów informacyjnych
 • coolhunterzy – łowcy nowych trendów, zajmujący się obserwacją, opisem i prognozą najnowszych trendów konsumenckich 
 • dziennikarze w środkach komunikacji społecznej, mass mediach (prasie, radio, telewizji)
 • pracownicy naukowi na uczelniach, w instytutach badań naukowych
 • strategiczni plannerzy w agencjach rozwoju, biznesu, zajmujących się tworzeniem modeli prognostycznych, różnego rodzaju analiz dotyczących rynku, gospodarki
 • pracownicy organizacji pozarządowych - NGO
 • specjaliści w zakresie rekrutacji, szkolenia i motywowania pracowników
 • specjaliści ds. public relations (PR) tj. kreowania wizerunku danej firmy, nawiązywania współpracy firmy z innymi firmami bądź instytucjami, przygotowywania ofert (dla potencjalnych klientów) dotyczących produktów firmy
 • specjaliści ds. doradztwa zawodowego
 • pracownicy administracji publicznej

hmmmm

Co mówią o socjologii nasi absolwenci?

„Okres kiedy studiowałam w PSW wspominam bardzo miło, jakbym miała możliwość pozostania tam w celu dalszej edukacji nie zawahałabym się. Dzięki serdecznemu gronu wykładowców z jakimi miałam możliwość się zatknąć, angażujących się w swoją pracę, pozwalających na własne wypowiedzi, a nie regułki książkowe samoistnie przychodziła chęć pochłaniania wiedzy i łatwego jej przyswajania. I choć wiele wymagali, to ich system sprawiedliwego oceniania każdego z osobna dawał jeszcze większą motywację do pracy. (…). Obecnie kończę studia socjologiczne na UMCS. (…). To właśnie dzięki socjologii jestem w stanie pracować z każdą jednostką, przeprowadzać wnikliwe obserwacje i wiedzieć jak nią kierować. Praca w zespole nie sprawia trudności, socjologia pozwoliła mi otworzyć się na więcej, zauważyć to, na co wcześniej nie zwracałam uwagi. Kiedy jestem pytana „co będziesz robiła po socjologii” odpowiadam, że wszytko mogę robić, bo tak naprawdę ona nie wyznacza granic, a dzięki szerokim horyzontom na pewno znajdę gdzieś swoje powołanie. Pozdrawiam”.

Magdalena Pytka, studentka socjologii w latach 2006-2009

„Witam! Obecnie kończę studia magisterskie na kierunku Pedagogika Specjalna, specjalność profilaktyka i resocjalizacja sądowa na ASP im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie. Studia na kierunku socjologia wspominam bardzo ciepło i przyjemnie. Do tej pory utrzymuję kontakt z wieloma osobami. Socjologia umożliwiła mi spojrzenie na świat i jego problemy z drugiej strony. Burzliwe rozmowy i wymiana zdań podczas zajęć, nauczyła tolerancji do różnorodnych poglądów i postaw. Pozdrawiam”.

Beata Dajema, studentka socjologii w latach 2006-2009

„Witam! Obecnie jestem na II roku SUM na UMCS (STACJONARNYCH). 3 lata, które spędziłam w Białej wspominam bardzo miłoJ Kadra na wysokim poziomie. Warto wspomnieć o bardzo dobrej infrastrukturze. Bardzo miło wspominam również pomoc, którą zawsze dostawałyśmy od pani z instytutu. Podsumowując polecam jak najbardziej i gdybym mogła jeszcze raz wybrać, wybrałabym socjologię w BiałejJ. Pozdrawiam”.

Liliana Batyra, studentka socjologii w latach 2006-2009

„Obecnie przebywam w Dundee (Szkocja), zdobywając upragnionego licencjata, z czego jestem bardzo dumnaJ. Na dzień dzisiejszy pracuję jako Customer and Site Administrator dla francuskiej firmy Norbert Dentressangle, która ma siedzibę w 19 krajach, w tym także w PolsceJ. Wcześniej, przez 7 miesięcy, pracowałam również w Londynie jako Operations Administrator dla firmy Northerns Food, która przygotowuje posiłki dla brytyjskiej firmy lotniczej British Airways. W tym roku, we wrześniu podejmuję studia magisterskie na kierunku Human Resource Managment na jednym z przodujących uniwersytetów w Londynie, więc proszę trzymać za mnie kciuki. Pozdrawiam i do usłyszenia”.

Milena Bruszewska, studentka socjologii w latach 2006-2009

 „Witam serdecznie! Obecnie studiujemy z bratem socjologię na UKSW w Warszawie. Studia na socjologii w PSW wspominamy z jak najlepszej strony. Dały nam dobre podstawy, tak, że z powodzeniem radzimy sobie na studiach. Jesteśmy w przededniu obrony prac magisterskich. Na PSW tematyka zajęć była bardzo interesująca, wykładowcy stwarzali możliwość swobodnej dyskusji, co ułatwiało nam formułowanie własnych myśli i poglądów. Zawsze spotykaliśmy się z życzliwością i otwartością ze strony osób prowadzących zajęcia, co stwarzało miłą atmosferę do nauki i rozwoju. Nie bez znaczenia jest świetna infrastruktura uczelni. Studia na socjologii w PSW polecam każdemu! To dobry wybór!”

Paweł Piesta, student socjologii w latach 2006-2009

„Witam! Studia w Białej wspominam bardzo pozytywnie i z wielkim sentymentem. Poznałam tam wspaniałych ludzi, z którymi utrzymuję kontakt do tej pory, pomimo, że rozjechaliśmy się po całej Polsce. Obecnie studiuję dziennie na KUL-u socjologię, ale to nie to samo co było na PSW. Poza studiami pracuję w firmie zajmującej się doradztwem finansowym Prime Invest na stanowisku doradcy finansowego. (…). Pozdrawiam serdecznie”

Anna Futa, studentka socjologii w latach 2007-2010

„Witam serdecznie! Obecnie kontynuuję studia na kierunku Politologia II stopnia na Uniwersytecie Przyrodniczo-Humanistycznym w Siedlcach, od miesiąca pracuję w Kancelarii Prawnej Omega jako pracownik administracyjny. Studia w PSW wspominam bardzo dobrze, prowadzone zajęcia jak i wykładowców wspominam jeszcze lepiej. (…). Pozdrawiam ciepło i życzę wszystkiego dobrego.”

Paulina Klimiuk, studentka socjologii w latach 2007-2010

wtorek, 07 grudnia 2010 09:57 Poprawiony: piątek, 30 grudnia 2011 10:40 Wpisany przez Marek Kowalczyk