INFORMACJE O PROJEKCIE

Sprawne Biuro Karier twoim przewodnikiem po rynku pracy

Projekt jest realizowany w okresie od 1 października 2017r. do 31 października 2019r. w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój; Działanie 3.1 – Kompetencje w szkolnictwie wyższym.  Jest on współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Projekt obejmie wsparciem: min. 80 osób w roku akademickim 2017/18 oraz minimum 120 osób w roku 2018/19, studiujących na studiach I i II stopnia. Priorytetowo wsparcie kierowane jest do studentów ostatnich lat studiów licencjackich i magisterskich planujących w najbliższym czasie podjąć zatrudnienie, oraz czterech pracowników Biura Karier PSW, w tym nowo zatrudnionego doradcę zawodowego

Celem głównym projektu jest lepsze przygotowanie 200 studentów Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II do wejścia na rynek pracy w terminie do października 2019r. poprzez objęcie rozszerzoną ofertą usług Biura Karier PSW w Białej Podlaskiej (4 nowe usługi oraz podniesienie kompetencji zatrudnionej tam kadry).

Projekt przyczyni się do osiągnięcia celu szczegółowego PO WER dzięki poszerzeniu i podniesieniu jakości oferty Biura Karier PSW w Białej Podlaskiej, co pozwoli na znacznie efektywniejsze przygotowanie studentów do wejścia na rynek pracy. Udzielone w trakcie projektu wsparcie pozwoli uczestnikom projektu po osiągnięciu statusu absolwentów na lepszą adaptacje na runku pracy. Udział w projekcie pozwoli na podjęcie właściwych decyzji odnośnie dalszego kształcenia/podejmowania zatrudnienia. Jednocześnie realizacja projektu pozwoli na wdrożenie stałej zmiany do oferty kształcenia PSW w Białej Podlaskiej dzięki czemu przyszli absolwenci będą bardziej kompleksowo wyposażeni w kompetencje wymagane przez współczesny rynek pracy.

DZIAŁANIA PRZEWIDZIANE W PROJEKCIE

Działania skierowane do studentów I i II stopnia, priorytetowo ostatnich lat studiów (formy wsparcia dla studentów):


Wsparcie zatrudnionych absolwentów:

 • Mentoring
 • Coaching zawodowy


Monitoring losów absolwentów uczestniczących w projekcie

Podnoszenie kompetencji pracowników biura karier:

 • Szkolenie „Doradztwo zawodowe”
   Harmonogram  
 • Szkolenie „Coaching”
 • Szkolenie „Coaching kariery”
 • Szkolenie „Planowanie indywidualnych ścieżek kariery”
   Harmonogram  
 • Szkolenie  z zakresu analizy wyników testów przeprowadzanych z wykorzystaniem zakupionego w ramach projektu narzędzia diagnostycznego
   Harmonogram

 

Wartość Projektu: 337 862,50 zł

Wartość Funduszy Europejskich: 327 322,50 zł


Udział we wszystkich działaniach projektu jest bezpłatny.


Jak się zgłosić do udziału w Projekcie?

Dokumenty zgłoszeniowe (formularz zgłoszeniowy, deklarację uczestnictwa w projekcie) można pobrać ze strony internetowej:

 Oświadczenie uczestnika
 Formularz zgłoszeniowy  

lub otrzymać w Biurze Karier – pokój 367R.

Prosimy również o zapoznanie się z regulaminem uczestnictwa w projekcie:

 Regulamin uczestnictwa w projekcie  


Biuro Projektu:

PAŃSTWOWA SZKOŁA WYŻSZA im. Papieża Jana Pawła II

ul. Sidorska 95/97, 21-500 Biała Podlaska

pok. nr 367R

tel. +48 83 344 99 54

wtorek, 31 października 2017 12:42 Poprawiony: poniedziałek, 10 grudnia 2018 10:31 Wpisany przez Marek Kowalczyk

Projekty współfinansowane ze środków zewnętrznych