Rekrutacja Uczestników prowadzona jest od 1 lipca 2019 r. do 5 września 2019 r. Prowadzona jest w sposób otwarty dla dzieci w wieku 6-11 lat mieszkających lub uczących się na terenie miasta Biała Podlaska i okolic oraz Rodziców dzieci w wieku 6-11 lat (niekoniecznie rodziców dzieci uczestniczących w projekcie). Zajęcia rozpoczną się w październiku 2019 r. Przewidywane są następujące grupy dzieci: 6-7, 8-9, 10-11 latki. Osoby będą kwalifikowane do poszczególnych grup w zależności od wieku na dzień pierwszych zajęć.

Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest zgłoszenie dziecka przez jego opiekuna prawnego lub zgłoszenie Rodzica chcącego wziąć udział w projekcie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego wraz z podpisem rodzica oraz aktualną datą (zgodną z dniem złożenia formularza) i złożenie go w Akademickim Centrum Edukacji Ustawicznej pokój 335 R (II piętro) mieszczącym się w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej ul. Sidorska 95/97 (w godz. 7:30 - 15:30).

Wraz z formularzem należy dostarczyć:

  • oświadczenie uczestnika projektu ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych (na dzień pierwszych zajęć*),
  • zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka/rodzica w związku z realizacją Projektu i w celu promowania jego działań.

*w "Oświadczeniu uczestnika projektu" nie należy wpisywać daty, ponieważ tam będzie widniała data pierwszych zajęć (14.10.2019 r.)


Podsumowanie rekrutacji (liczenie uzyskanych punktów): 9-11.09.2019 r.

Ogłoszenie wyników rekrutacji: 13.09.2019 r.

 

WYMAGANE DOKUMENTY DO POBRANIA NA ROK 2019/2020:

 

Zgłoszenie dziecka do uczestnictwa w zajęciach Akademii:

pdf_small  Zalacznik_1_-_Formularz_zgloszeniowy_dziecko_II_ROK.pdf

pdf_small  Zalacznik_2_-_Oswiadczenie_uczestnika_projektu_dziecko_II_ROK.pdf

pdf_small  Zalacznik_3_-_Zgoda_na_wykorzystanie_wizerunku_dziecko_II_ROK.pdf

 

Zgłoszenie rodzica do uczestnictwa w zajęciach psychologicznych:

pdf_small  Zalacznik_4_-_Formularz_zgloszeniowy_rodzic_II_ROK.pdf

pdf_small  Zalacznik_5_-_Oswiadczenie_uczestnika_projektu_rodzic_II_ROK.pdf

pdf_small  Zalacznik_6_-_Zgoda_na_wykorzystanie_wizerunku_rodzic_II_ROK.pdf

 

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZESPOŁU PROJEKTOWEGO:

Protokół z rekrutacji 2019/2020:

pdf_small  Protokol_z_posiedzenia_zespolu_projektowego_nr_4_2019-2020.pdf

Protokół w sytuacji rezygnacji:

pdf_small  Protokol_z_posiedzenia_zespolu_projektowego_nr_5_2019-2020.pdf


środa, 11 lipca 2018 10:14 Poprawiony: piątek, 13 grudnia 2019 10:07 Wpisany przez Katarzyna Gołoś