Rekrutacja Uczestników prowadzona jest od 3 września 2018 r. do 28 września 2018 r. lub do wyczerpania limitu miejsc. Prowadzona jest w sposób otwarty dla dzieci w wieku 6-11 lat mieszkających lub uczących się na terenie miasta Biała Podlaska i okolic oraz Rodziców dzieci w wieku 6-11 lat (niekoniecznie rodziców dzieci uczestniczących w projekcie).

Warunkiem uczestnictwa w Projekcie jest zgłoszenie dziecka przez jego opiekuna prawnego lub zgłoszenie Rodzica chcącego wziąć udział w projekcie poprzez wypełnienie formularza zgłoszeniowego i dostarczenie do Akademickiego Centrum Edukacji Ustawicznej pokój 335 R (II piętro) mieszczącego się w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej ul. Sidorska 95/97 (w godz. 7:30 - 15:30).

Wraz z formularzem należy dostarczyć:

  • oświadczenie uczestnika projektu ze zgodą na przetwarzanie danych osobowych,
  • zgodę na wykorzystanie wizerunku dziecka/rodzica w związku z realizacją Projektu i w celu promowania jego działań.

 

WYMAGANE DOKUMENTY DO POBRANIA NA ROK 2018/2019:

 

Zgłoszenie dziecka do uczestnictwa w zajęciach

pdf_smallZałącznik 1 - Formularz zgłoszeniowy (dziecko).pdf

pdf_smallZałącznik 2 - Oświadczenie uczestnika projektu (dziecko).pdf

pdf_smallZałącznik 3 - Zgoda na wykorzystanie wizerunku (dziecko).pdf

 

Zgłoszenie rodzica do uczestnictwa w zajęciach

pdf_smallZałącznik 4 - Formularz zgłoszeniowy (rodzic).pdf

pdf_smallZałącznik 5 - Oświadczenie uczestnika projektu (rodzic).pdf

pdf_smallZałącznik 6 - Zgoda na wykorzystanie wizerunku (rodzic).pdf

 

PROTOKÓŁ Z POSIEDZENIA ZESPOŁU PROJEKTOWEGO:

 Protokół z rekrutacji:

 Protokół z posiedzenia zespołu projektowego nr 1.pdf

Protokół w sytuacji rezygnacji:

 Protokół z posiedzenia zespołu projektowego nr 2.pdf

 


środa, 11 lipca 2018 10:14 Poprawiony: czwartek, 27 czerwca 2019 12:37 Wpisany przez Katarzyna Gołoś