Zajęcia odbywają się BEZPŁATNIE! W projekcie mogą uczestniczyć dzieci urodzone w latach 2009-2011 – Grupa I Obserwatorzy, w latach 2006 – 2008 – Grupa II Poszukiwacze, w latach 2003-2005 – Grupa III Badacze. Liczba miejsc ograniczona!!! Limit przyjęć: 24 uczestników w każdej z trzech grup głównych. O przyjęciu do uczestnictwa w projekcie decyduje kolejność złożenia formularza zgłoszeniowego, które jest jednoznaczne z koniecznością odbycia 5 warsztatów.

Rodzice zainteresowani zapisem dziecka do projektu powinni złożyć wypełniony i podpisany formularz zgłoszeniowy dziecka umieszczony na stronie projektu „Akademia Młodych Adeptów” w terminie od 7 lutego 2017r.  Miejscem składania formularza jest Akademickie Centrum Edukacji Ustawicznej pokój 335R (II piętro) mieszczące się w Państwowej Szkole Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej ul. Sidorska 95/97 (w godz. 7.30 do 15.30). Rekrutacja trwa do wyczerpania miejsc lub ogłoszenia zamknięcia procesu rekrutacji. Warunkiem uczestniczenia w projekcie jest wyrażenie zgody przez opiekuna prawnego dziecka na przetwarzanie danych osobowych i wykorzystanie wizerunku dziecka w związku z realizacją projektu AMA i w celu promowania jego działań. Opiekun prawny dziecka zobowiązuje się do dostarczenia go we wskazanym w harmonogramie zajęć terminie do określonego miejsca na Uczelni (sala, laboratorium itp.).

W związku z wyczerpaniem limitu miejsc Uczestników w grupie I Obserwatorów i grupie II Poszukiwaczy rekrutacja prowadzona jest jedynie w grupie II Badaczy!!!

Szczegółowych odpowiedzi na pytania związane z rekrutacją uczestników do projektu i jego realizacją udziela koordynator projektu Aneta Chrząszcz (tel. 506-219-133).

Dokumenty do pobrania:

 

piątek, 03 lutego 2017 13:50 Poprawiony: czwartek, 16 lutego 2017 13:06 Wpisany przez Marek Kowalczyk