AKADEMIA MŁODYCH ADEPTÓW

Projekt realizowany przy wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 
w ramach programu „Uniwersytet Młodego Odkrywcy”

Akademia_Modych_Adeptw_v_3
 

Przy wsparciu Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, w ramach programu „Uniwersytet Młodego Odkrywcy”, rozpoczynamy nowy projekt pod nazwą „Akademia Młodych Adeptów”. Celem programu „Uniwersytet Młodego Odkrywcy” jest stworzenie nowych inicjatyw oraz wsparcie już istniejących uniwersytetów dziecięcych. Cykliczne zajęcia edukacyjne będą prowadzone przez pracowników naukowych i specjalistów z określonego zakresu.

Nasz projekt „Akademia Młodych Adeptów” adresowany jest do 72 dzieci i młodzieży w wieku 6-14 lat. Głównym celem projektu jest ukształtowanie u jego uczestników postaw kreatywnych oraz rozbudzenie w nich „ciekawości świata”.

Cele szczegółowe projektu:
– stymulacja rozwoju intelektualnego uczestników zajęć oraz ich umiejętności podejmowania wyzwań
– ukierunkowanie zainteresowań i pokazanie „fascynującego świata nauki” uczestnikom projektu
– rozwój kompetencji społecznych wśród uczestników
– pobudzenie wśród uczestników projektu chęci uczenia się, zdobywania wiedzy, korzystania z innych zajęć rozwijających zainteresowania
– popularyzacja nauki w lokalnym środowisku
– popularyzacja PSW jako lokalnego centrum nauki skupiającego społeczność lokalną Białej Podlaskiej.

Uczestnicy Projektu będą brać udział w BEZPŁATNYCH, specjalnie dostosowanych do ich wieku warsztatach prowadzonych w salach, laboratoriach i na terenie Państwowej Szkoły Wyższej im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej.

Zajęcia będą prowadzone w trzech grupach wiekowych:

I grupa – Obserwatorzy (6-8 latkowie)
II grupa – Poszukiwacze (9-11 latkowie)
III grupa – Badacze (12-14 latkowie).

Każda z grup będzie równolegle uczestniczyła w zajęciach odbywających się w ośmiu modułach (ośmiu blokach tematycznych) dotyczących różnych dziedzin nauki.

Zajęcia będą się odbywały w poniedziałki zasadniczo od godziny 17.00 do 18.00 (jednorazowo w przypadku zajęć z modułu VI – od 17.00 do 19.00). Pierwsze zajęcia już 20 lutego!!! Szczegółowy harmonogram zajęć zostanie podany po zakończeniu rekrutacji uczestników do projektu.

 Plakat Akademia Młodych Adeptów

 Ulotka Akademia Młodych Adeptów  

 Regulamin projektu Akademia Młodych Adeptów  

piątek, 03 lutego 2017 13:49 Poprawiony: czwartek, 16 lutego 2017 13:11 Wpisany przez Marek Kowalczyk