Wniosek rozliczjący koszty dojazdu wniosek_rozliczajcy_koszty_dojazdu.pdf 

Wniosek o zakwaterowanie wniosek_o_zakwaterowanie.pdf 

Protokół zaliczenia praktyk ponadstandardowych protok_zaliczenia_praktyki.pdf

Formularz zgłoszeniowy Formularz_zgoszeniowy_akt._2019.docx

 Oświadczenie uczestnika projektu Owiadczenie_uczestnika_projektu_docx.pdf

Wniosek o przyznanie stypendium motywacyjnego wniosek_o_przyznanie_stypendium.doc

 potwierdzenie zaliczenia efektów na praktykach ponadprogramowych potwierdzenie_zaliczenia_efektw.pdf

Oświadczenie podatkowo - składkowe  owiadczenie_podatkowo-skadkowe.docx

Deklaracja uczestnika projektu:  Deklaracja_uczestnika_projektu.pdf

 

 

 

 

wtorek, 14 lutego 2017 08:31 Poprawiony: środa, 21 sierpnia 2019 14:07 Wpisany przez Justyna Paszkiewicz