WŁASNA ŚCIEŻKA KARIERY ZAWODOWEJ - warsztaty indywidualne i grupowe dla uczniów szkół średnich. Właściwa diagnoza własnych predyspozycji, umiejętności i kompetencji stanowi pierwszy etap strategicznego planowania własnego rozwoju.
Doradztwo indywidualne dla 30 uczniów szkół średnich pomoże zaplanować scieżkę kariery zawodowej.
Ponadto przewidziane jest doradztwo grupowe dla uczniów ze szkół oddalonych minimum 30km od uczelni (jedno spotkanie - 1 godzina), w dniu w którym będą uczestniczyli w wykładzie.

COACHING W NAUCZANIU - NOWOCZESNE NARZĘDZIE DYDAKTYCZNE- 2 godzinna sesja coachingowa dla nauczycieli przedmiotu Przedsiębiorczość w szkołach średnich prowadzona przez dr Ewelinę Dresler, Certyfikowanego Coacha ICC (International Coaching Community).
Jej celem jest umożliwienie wykorzystywania nowych metod pracy z uczniem.
Przekazana wiedza i materiały pomocnicze ułatwią nauczycielom wykreowanie postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży.

czwartek, 30 listopada 2017 12:26 Poprawiony: czwartek, 07 grudnia 2017 13:41 Wpisany przez Małgorzata Parafiniuk