Zakład Pedagogiki

# Nazwa Pozycja Telefon
1 Pawłowicz-Sosnowska Ewa, dr Kierownik Zakładu Pedagogiki +48 83 344 99 15
2 Borys-Frończuk Edyta, mgr Nauczyciel akademicki +48 83 345 62 40
3 Konowaluk-Nikitin Helena, dr Nauczyciel akademicki +48 83 345 62 40
4 Marchel Joanna, dr Nauczyciel akademicki +48 83 345 62 40
5 Mucha Jacek, ks. dr Nauczyciel akademicki +48 83 345 62 40
6 Nazaruk Stanisława, dr Nauczyciel akademicki +48 83 345 62 40
7 Roszkowska Anetta, mgr Nauczyciel akademicki +48 83 345 62 40
8 Nowak Marian, ks. prof. dr hab. Nauczyciel akademicki +48 83 345 62 40
9 Ruszkowska Marzena, dr Nauczyciel akademicki +48 83 345 62 40
10 Sobczuk Sebastian, dr Nauczyciel akademicki +48 83 345 62 40
11 Sudewicz Karol, dr Nauczyciel akademicki +48 83 345 62 40
12 Waszczuk Joanna, dr Nauczyciel akademicki +48 83 345 62 40
13 Wołosiuk Beata, dr Nauczyciel akademicki +48 83 345 62 40
14 Zdunkiewicz Piotr, dr Nauczyciel akademicki +48 83 345 62 40
15 Lendzion Anna, dr Nauczyciel akademicki +48 83 345 62 40