Zakład Pedagogiki

# Nazwa Pozycja Telefon
1 Pawłowicz-Sosnowska Ewa, dr Kierownik Zakładu Pedagogiki +48 83 344 99 15
2 Borys-Frończuk Edyta, mgr Nauczyciel akademicki +48 83 345 62 40
3 Konowaluk-Nikitin Helena, dr Nauczyciel akademicki +48 83 345 62 40
4 Lendzion Anna, dr Nauczyciel akademicki +48 83 345 62 40
5 Marchel Joanna, dr Nauczyciel akademicki +48 83 345 62 40
6 Mucha Jacek, ks. dr Nauczyciel akademicki +48 83 345 62 40
7 Nazaruk Stanisława, dr Nauczyciel akademicki +48 83 345 62 40
8 Nowak Marian, ks. prof. dr hab. Nauczyciel akademicki +48 83 345 62 40
9 Roszkowska Anetta, mgr Nauczyciel akademicki +48 83 345 62 40
10 Ruszkowska Marzena, dr Nauczyciel akademicki +48 83 345 62 40
11 Sobczuk Sebastian, dr Nauczyciel akademicki +48 83 345 62 40
12 Sudewicz Karol, dr Nauczyciel akademicki +48 83 345 62 40
13 Waszczuk Joanna, dr Nauczyciel akademicki +48 83 345 62 40
14 Wołosiuk Beata, dr Nauczyciel akademicki +48 83 345 62 40
15 Zdunkiewicz Piotr, dr Nauczyciel akademicki +48 83 345 62 40